• darkblurbg

Senior Onderwijskundig Beleidsmedewerker regio Noord-Holland VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Senior Onderwijskundig Beleidsmedewerker regio Noord-Holland voor 32 uur per week voor 3 maanden (t/m 31 december 2021). Er is een optie op verlenging. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 29 september 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.
De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.
Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Organisatie
MBO Amersfoort staat voor ondernemend, verbindend en kundig. Werken bij MBO Amersfoort is werken met gemotiveerde studenten in een situatie die dicht bij de beroepspraktijk ligt. Bij MBO Amersfoort is iedereen welkom met elke achtergrond. Onze studenten en docenten kennen elkaar. Dat draagt bij aan een sfeer waarin respect, betrokkenheid en je veilig voelen voorop staan. Ons uitgangspunt is ‘lerend werken en werkend leren’. Wij werken nauw samen met bedrijven en instanties voor een goede afstemming van onderwijs en aansluiting op de beroepspraktijk. Hiervoor beschikken wij over een aantal leerbedrijven, waar onderwijs -onder de noemer Onderwijs in Bedrijf- een extra dimensie krijgt. MBO Amersfoort is een regionaal opleidingen centrum (roc) met vestigingen in Amersfoort en Utrecht.

Stafdienst Onderwijs en Ontwikkeling

De circa 18 medewerkers van de stafafdeling Onderwijs & Ontwikkeling (O&O) dragen intensief bij aan de ontwikkeling en implementatie van onderwijsbeleid binnen MBO Amersfoort. Dit gebeurt in een prettig, open werkklimaat met aandacht voor elkaar en jou als individu. De kwaliteitsagenda in combinatie met het Strategisch programma van MBO Amersfoort is leidend voor de strategische ambities in de komende jaren, met als doel kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en verhogen. De stafafdeling werkt daarbij intensief samen met directeuren, teamleiders, onderwijsteams, andere diensten en externe partners. Om de ambities van MBO Amersfoort verder te realiseren zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega. 

Opdracht
Het Strategisch programma van MBO Amersfoort i.c.m. het vertrek van een collega maakt dat O&O kampt met een onderbezetting. Op een zestal thema’s zoeken we naar een bevlogen collega met kennis van het mbo-onderwijs. Het betreft onderstaande thema’s:

 1. Excellente begeleiding
  Dit project binnen het Strategisch programma van MBO Amersfoort zet in op het verstreken van de begeleidingsstructuur. In samenspel met de programmagroep kom je tot implementatie van het projectplan. De eerste stappen zijn het ophalen van de behoefte vanuit scholen en dit vertalen naar interventies. Met een collega van O&O vorm jij onze vertegenwoordiging in de projectorganisatie. Per 1-12 start een nieuwe collega die het uiteindelijk van jou zal overnemen, jij zorgt voor een heldere overdracht.
 1. Taalarm naar kansrijk
  Dit project valt binnen het Strategisch programma van MBO Amersfoort en zet in op het verstreken van taalbeheersing bij anderstalige. Jij geeft samen met de betreffende opleidingen en projectleider uitvoering aan het projectplan. Bij deze taak zorg je ook per 1-12 voor een overdracht naar de eerder benoemde nieuwe collega.
 1. Quick wins en Eduarte
  Dit project valt binnen het Strategisch programma van MBO Amersfoort. Onder leiding van een projectleider ga je op onderzoek doen naar de on- en mogelijkheden van het optimaliseren van de applicatie Eduarte. In het bijzonder het optimaliseren van Eduarte in het kader van Excellente begeleiding is een belangrijk voor MBO Amersfoort. In nauwe samenspraak met de projectleider en stafdienst IM/ICT bekijk je wat realiseerbaar is. Per 1-12 draag je je werkzaamheden over aan een nieuwe collega binnen O&O.
 1. BPV / BSP
  Deze werkzaamheden zijn aan te merken als reguliere werkzaamheden van de stafdienst O&O. Beroepspraktijkvorming (BPV) en Buitenschoolse Beroepspraktijk (BSP) zijn voor MBO Amersfoort van onmiskenbaar belang. Er ligt een duidelijke onderzoeksvraag die vooral gericht is op de positionering van BSP binnen onze organisatie. Nadat je dit deze uitzoek klus hebt afgerond, bespreek je deze met directies en cvb. Vervolgens start je aan een tweede opdracht: welke ondersteuningsbehoefte hebben scholen in de positionering van BPV vanuit O&O? En hoe kunnen we nog beter aansluiten op de kennis en expertise van SBB.
 1. JOB enquête 2022
  In het jaar 2022 nemen we als organisatie de JOB enquête af. Via deze enquête spreken studenten hun oordeel uit over de kwaliteit van ons onderwijs. O&O coördineert dit. Het is aan jou om de stappen zoals beschreven in de overdracht documenten, in samenspel met de beleidsondersteuner, uit te voeren. Ook hier draag je werkzaamheden uiteindelijk over.

Onboarding en buddy
Na een onboarding programma duik je in de vijf opdrachten en kom je tot een plan van aanpak. Deze bespreek je met de Manager van de stafdienst Onderwijs en Ontwikkeling. Je beschikt over een buddy en deze beleidsadviseur is je eerste aanspreekpunt gedurende de doorlooptijd van je opdracht. Het is ook mogelijk om beleidsondersteuning in te schakelen.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Aantoonbare werkervaring als Projectleider of Beleidsmedewerker vanuit een centrale dienst of vanuit een bovenschoolse taak;
 • Aantoonbare werkervaring in het MBO en/of HBO onderwijs;
 • De functie kent een maximum uurtarief en zal in overleg worden besproken. Het afgesproken uurtarief is exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer.

Gunningscriteria

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een mbo en/of hbo instelling (25 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van beleid en/of projectmanagement op instellingsniveau (maak dit aantoonbaar in het cv d.m.v. een voorbeeld project of beleidsstuk) (50 punten);
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op 2 van de 3 thema’s (begeleiding, BPV, JOB) (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Resultaatgericht werken door persoonlijk leiderschap;
 • Effectief communiceren;
 • Motivator van het projectteam;
 • Waarderend leiderschap;
 • Situationeel leidinggeven;
 • Resultaatgericht leidinggeven;
 • Onderhandelen en conflicthantering;
 • Omgaan met weerstanden;
 • Problemen oplossen en besluitvorming;
 • Strategische en bestuurlijk sensitief;
 • Goede schrijver.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg met de opdrachtgever.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 6 oktober 2021 tussen 11.45 uur en 12.30 uur. De gesprekken zullen fysiek plaatsvinden op de volgende locatie: Leusderweg 30 te Amersfoort. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 5 oktober 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

Overige interim / freelance / zzp opdrachten week 38     Geld verdienen met een tip