• darkblurbg

Senior Projectleider civiel VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Senior Projectleider civiel voor 16 - 24 uur per week voor de duur van 12 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 3 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie 

De BEL Combinatie is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken alle drie gebruik van één professionele en flexibele ambtelijke organisatie, de BEL Combinatie. Je werkveld is specifiek gericht op de gemeente Eemnes. Onze organisatie houdt niet vast aan één organisatiemodel, maar blijft zich continue ontwikkelen. Wij werken op alle niveaus in de organisatie vanuit de volgende vier competenties: professionaliteit, openheid, samenwerken en publiek ondernemerschap.

Positie in de organisatie 

Het team ruimtelijke ontwikkeling en  Openbare Ruimte bestaat uit ca 35 medewerkers die hun inzet leveren voor leefbare, duurzame en veilige BEL gemeenten. In het cluster civiel, 7 medewerkers  is expertise aanwezig op zeer uiteenlopende gebieden.

De opdracht 

Een van de activiteiten binnen het cluster is de reconstructie van de Braadkamp en Plantsoen in Eemnes. Het gaat hierbij om onder meer de volgende activiteiten; wegreconstructie,  aanpassing fietspad, kruispunt, groenvoorziening, verleggen van kabels en leidingen, aanpassen openbare verlichting,  waterberging,  riolering en integrale omgevingscommunicatie ter zake van de planvorming en uitvoeringsactiviteiten.

De gemeente zoekt voor dit project ‘Braadkamp en Plantsoen’ een ervaren senior projectleider die voor de gemeente verantwoordelijk wordt voor het projectmanagement van de vaststelling van het voorlopig ontwerp (VO), verzorgen engineering, aanbesteding en uitvoering.

Belangrijk wordt het aansturen van zowel interne en externe organisaties in de tijdige levering van de noodzakelijke bijdragen en daarna de aannemer bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Mogelijk kunnen nog verwante projecten tot de activiteiten van de senior projectleider gerekend gaan worden.

Taken en verantwoordelijkheden in de functie zijn o.a.:

 • Proces- en projectleiding van het project; sturen op tijdigheid van output, kwaliteit en geld;
 • Voorzitten van de (interne) projectgroep;
 • Advisering aan college en raad over de voortgang (waaronder tijdige signalering van uitvoeringsproblematiek) en voorbereiden van nadere besluitvorming; o.a. wijzigingen in de uitvoering;
 • Overleg en correspondentie met interne en externe partijen, aanspreekpunt voor interne en externe partijen;
 • Gedelegeerd opdrachtgever naar de aannemende partijen;
 • In staat verbindingen te leggen tussen betrokkenen met mogelijk tegengestelde belangen;
 • Aantoonbare ervaring in projectmatig werken binnen complexe civiel technische projecten;
 • Vaardigheid in het opstellen van bestuurlijke en management rapportages;
 • Ervaring in coördinatie en afstemming met diverse partijen zoals; civiel technische aannemers, nutsbedrijven, diverse (lagere) overheden en bewoners.

Inzet 

De opdracht zal starten met 16 uur per week en naar gelang de voortgang van de werkzaamheden uit te breiden naar 24 uur per week. Mogelijk kunnen nog verwante projecten tot de activiteiten van de senior projectleider gerekend gaan worden, waardoor de mogelijkheid bestaat de uren uit te breiden naar 36 uur per week.

Vereisten

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als procesbegeleider of (senior-) projectleider op het gebied van projecten in de Openbare Ruimte;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • De motivatie dient in het cv te worden verwerkt. 

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Ruimtelijke Ordening of een (Civiel) technische richting;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als procesbegeleider of (senior-) projectleider op het gebied van de Openbare Ruimte bij een gemeentelijke instelling in de afgelopen 5 jaar;
 • Aantoonbare werkervaring als ambtelijk verantwoordelijk Projectleider van vergelijkbare civiel technische projecten met omgevingsmanagement kenmerken”, uitgelicht in het cv aan de hand van minimaal 2 referentie projecten;
 • Uurtarief maximaal € 85,- exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werk.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties:

 • Professionaliteit;
 • Integer en klantgericht;
 • Omgevingsbewust en daar naar handelen;
 • Oordeelsvorming en probleemanalyse;
 • Projectmatig werken in teamverband;
 • Publiek ondernemerschap;
 • Openheid.

CV-eisen 

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen 

De opdracht kan vervuld worden op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning 

De gesprekken bij de BEL Combinatie zijn gepland op woensdag 11 november 2020 tussen 9:00-12:00. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 10 november 2020 bericht.

Overige informatie

 • De BEL Combinatie vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);