• darkblurbg

Senior Projectleider Referendum VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Senior Projectleider Referendum voor 24 uur per week voor de duur van 4 a 5 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 14 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en in de laatste decennia uitgegroeid tot een middelgrote stad van 50.000 inwoners. Dat maakt dat wij als organisatie goed zijn in het combineren van denken en doen. Schouders eronder en aan de slag is ons motto. In korte tijd kunnen we goede resultaten boeken. Landelijke en regionale ontwikkelingen en eigen ambities worden opgepakt door voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen en manieren van werken. Innoveren en experimenteren helpen ons in het realiseren van onze ambities. We zoeken hiervoor actief de samenwerking met elkaar; collega’s, inwoners, ondernemers en partners. Een setting waardoor het fijn werken is in Houten. De platte structuur van de organisatie, met 12 samenwerkende teams, geeft veel ruimte voor eigen initiatief, eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling.

Als gemeente Houten zijn wij hard op weg om de Vinex-bouwopgave af te ronden. En nog steeds is Houten erg in trek. Veel mensen willen hier blijven of komen wonen. Vooral onder ouderen, jongeren en gezinnen met een laag of middeninkomen is de woningbehoefte groot. Daarom gaan we de komende twintig jaar vooral binnenstedelijk nieuwe woningen bouwen met veel oog voor zorg, mobiliteit, natuur, landschap, recreatie, voorzieningen, economie en werk, duurzaamheid en leefbaarheid. Dit is opgeschreven in de Ruimtelijke Koers. Er is een verzoek ingediend om een referendum te houden over deze Ruimtelijke Koers. Dat zal waarschijnlijk gelijktijdig met de Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden. We zoeken een projectleider voor de voorbereiding en  organisatie van het referendum.

Taken en werkzaamheden:

Als projectleider geef je leiding aan het multidisciplinaire projectteam en werk je de projectopdracht uit in een projectplan. Je hebt constant voeling met de referendumcommissie, de samenleving, de operationele uitvoering van het electorale proces en uiteraard met het college en de raad.

We verwachten van jou als projectleider dat je hands-on aan de slag gaat en proactief handelt. Het gaat hier om een kort en intensief traject.

De volgende verantwoordelijkheden zijn bepalend voor jouw rol:

 • je managet het project en stuurt op een vlekkeloos verlopend referendum;
 • je werkt actief samen met de in- en externe stakeholders en zorgt voor goede ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming;
 • je draagt zorg voor de voorbereiding van het stuurgroepoverleg;
 • je draagt zorg voor het projectbudget, capaciteit en middelen, en bewaakt en stuurt op risico’s en integrale planning;
 • je houdt rekening met een hoge politieke, financiële en/of maatschappelijke impact.

Profiel:

 • een HBO/academisch werk- en denkniveau met de bijbehorende stevige communicatieve en projectmanagementvaardigheden;
 • affiniteit met democratische en electorale processen;
 • ervaring met subsidieverstrekking, informatievoorziening en strakke deadlines;
 • voldoende politieke gevoeligheid om zowel raad als college als referendumcommissie te kunnen adviseren;
 • de drive om resultaten te bereiken.

Verder ben je: 

 • adviesvaardig en communicatief sterk;
 • omgevingsbewust, organisatiebewust en heb je gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • een strategische denker;
 • gericht op samenwerking, verbinden, enthousiasmeren;
 • sterk in plannen en organiseren;
 • daadkrachtig en je beschikt over probleemoplossend vermogen;
 • flexibel, creatief in denken en handelen;
 • in staat het juiste abstractieniveau te onderscheiden (overzicht houden en sturen op hoofdlijnen waar dat kan, en meer inzoomen wanneer nodig);
 • zelfstandig, hands-on en besluitvaardig;
 • inspirerend en initiatiefrijk;

Vereisten / knock-outcriteria

 • Aantoonbare werkervaring met projectmanagement in een politieke omgeving;
 • Aantoonbare werkervaring als referendum adviesrol voor directie en bestuur.
 • Uurtarief maximaal € 72,- inclusief reiskosten woon-werk en exclusief btw.

Gunningscriteria

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als projectmanager in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 8 jaar als adviseur voor directie en bestuur;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring met sturing op projectbudgetten, subsidieverstrekking en informatievoorziening.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr  (3/4 van 5 dagen inzetbaar)

Planning
De gesprekken zijn gepland op donderdag 17 december 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 15 december 2020 bericht.

Overige informatie
De gemeente Houten kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.