• darkblurbg

Senior Projectleider Ruimte VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Senior Projectleider Ruimte voor 32 uur per week voor 7 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 7 mei 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en in de laatste decennia uitgegroeid tot een middelgrote stad van 50.000 inwoners. Dat maakt dat wij als organisatie goed zijn in het combineren van denken en doen. Schouders eronder en aan de slag is ons motto. In korte tijd kunnen we goede resultaten boeken. Landelijke en regionale ontwikkelingen en eigen ambities worden opgepakt door voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen en manieren van werken. Innoveren en experimenteren helpen ons in het realiseren van onze ambities. We zoeken hiervoor actief de samenwerking met elkaar; collega’s, inwoners, ondernemers en partners. Een setting waardoor het fijn werken is in Houten. De platte structuur van de organisatie, met 12 samenwerkende teams, geeft veel ruimte voor eigen initiatief, eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling.

Onze uitdagingen in de ruimtelijke ontwikkeling
Als gemeente Houten zijn wij hard op weg om de vinex bouwopgave af te ronden. En nog steeds is Houten erg in trek. Veel mensen willen hier blijven of komen wonen. Vooral onder ouderen, jongeren en gezinnen met een laag of middeninkomen is de woningbehoefte groot. Daarom bouwen we met veel oog voor zorg, mobiliteit, natuur, landschap, recreatie, voorzieningen, economie en werk, duurzaamheid en leefbaarheid. Uitnodigingsplanologie staat centraal in onze werkwijze.

Wat ga je doen
Als senior projectleider trek je projecten binnen de contouren van het staande RO beleid in Houten. Je stuurt projecten aan en coacht gemeentelijke collega’s met name op de principes van binnenstedelijke ontwikkeling en de integrale gebiedsgerichte aanpak. Extern ben je het boegbeeld voor je projecten, zowel richting initiatiefnemers als inwoners en bedrijven. Intern houd je je ook bezig met afstemming tussen de diverse teams van de gemeente (ontwikkeling en beheer, financiën, samenleving, duurzaamheid, groen etc.)

Voorts ben je dicht betrokken (en breng je informatie, kennis en kunde in) bij het programma implementatie omgevingswet, net als al je collega’s bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling.

De volgende verantwoordelijkheden zijn bepalend voor jouw rol:

 • Je managet projecten en stuurt op doelen, ontwikkeling en integraliteit;
 • Je werkt actief samen met de vele in- en externe stakeholders en zorgt voor goede ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming;
 • Je draagt zorg voor de juiste inbreng van jouw portefeuille in ambtelijke overleggen en het overleg met de portefeuillehouder;
 • Je draagt zorg voor het projectbudget, capaciteit, middelen, en bewaakt en stuurt op risico’s en integrale planning, ;
 • Je bewaakt de kwaliteit, samenhang en uniformiteit over de producten die worden opgeleverd;
 • Je houdt rekening met een hoge politieke, financiële en/of maatschappelijke impact;
 • Omgevingsbewust en organisatiebewust;
 • Je hebt een HBO/academisch werk- en denkniveau met de bijbehorende stevige analytische vaardigheden;
 • ervaring met (de positionering en structuur van) ruimtelijk projectmanagement in zowel een binnenstedelijke omgeving als in het buitengebied;
 • ervaring met uitnodigingsplanologie en diverse vormen van participatie;
 • ruime ervaring met projectmatig werken in een politieke context;
 • de drive om resultaten te bereiken.

Gunningscriteria (weging)

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in projectmanagement in de afgelopen 8 jaar in het ruimtelijke domein, zowel stedelijk als buitengebied (50 punten);
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met diverse participatievormen in het ruimtelijke domein (25 punten);
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als adviseur voor college/portefeuillehouder en directie (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan bovengenoemde criteria voldoet.

Competenties

 • strategische denkkracht
 • bestuurlijke sensitiviteit
 • coachingsvaardig
 • verbindend
 • communicatief
 • plannen/organiseren
 • daadkrachtig, probleemoplossend vermogen
 • affiniteit met gem. financiën

Benodigd aantal professionals
 maximaal 2 kandidaten.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg met de kandidaat.

Planning
De gesprekken zijn gepland op woensdag 12 mei 2021 in de ochtend. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 11 mei 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente Houten kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.