• darkblurbg

Senior projectmanager ICT VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Senior projectmanager ICT voor 12 - 20 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 1 februari 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 15 januari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatie gestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling Bedrijfsvoering
De afdeling Bedrijfsvoering werkt vraaggericht en levert ondersteuning en kwalitatief hoogwaardig en integraal advies aan alle afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Bedrijfsvoering doet dit om ervoor te zorgen dat de gemeente Leidschendam-Voorburg haar beleidsdoelen haalt binnen de beschikbare middelen en de gestelde kaders. De adviseurs van Bedrijfsvoering zijn onafhankelijk en geven professioneel advies op basis van wet- en regelgeving en bestuurlijke- en organisatiedoelen. De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit zo’n 80 medewerkers.

Opdracht
Gemeente Leidschendam-Voorburg is bezig om de samenwerkingsovereenkomst voor haar ICT beheer te beëindigen en onder te brengen bij een nieuwe contract partner. Wij zijn op zoek naar een ervaren projectmanager om deze transitie te (bege)leiden. Voor 2021 bevat deze opdracht o.a. de volgende activiteiten:

 • De ontvlechting van de ICT-omgeving (organisatie, processen en infrastructuur) zodat LV zelfstandig de omgeving opnieuw per 1-7-2022, of zover eerder dan mogelijk, kan uitbesteden aan een derde partij;
 • Realiseren van een gemeenschappelijk sociaalplan per 1-7-2021 (LV en WL) voor de medewerkers die na de ontvlechting van de ICT-omgeving niet in aanmerking komen voor herplaatsing, inclusief het in beeld brengen van de mogelijke frictiekosten;
 • Onderbrengen van de ICT-beheer organisatie en ICT-infrastructuur per 1-7-2022 of eerder bij nieuwe partners;
 • Het richten en inrichten van de regieorganisatie ten behoeve van de ICT-beheer organisatie, inclusief de benodigde functies en competenties in de huidige ICT-organisatie van LV;
 • Opzet en onderhouden van de projectstructuur;
 • Onderhouden contacten met alle betrokken partijen.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met begeleiding organisatieontwikkeling/verandertrajecten bij een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 5 jaar;
 • Aantoonbare werkervaring als project- of programmamanager van ICT-projecten in de afgelopen 2 jaar;
 • Aantoonbare werkervaring met Agile werken bij ICT projecten en beheer in de afgelopen 2 jaar;
 • Een afgeronde cursus/training Projectmanagement.

Competenties

 • Verantwoordelijkheid: Je komt gemaakte afspraken na en accepteert de gevolgen die voorvloeien uit het eigen handelen. Je durft daarbij te delegeren, laat voorbeeldgedrag zien, maakt zorgvuldige afwegingen en neemt actief verantwoordelijkheid voor het groepsproces.
 • Oordeelsvorming: je weegt gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af om tot realistische beoordelingen te komen. Je overziet daarbij consequenties, beargumenteert je oordeel en weegt gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar af.
 • Regisseren: Je brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen, geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat. Je bent daarbij een verbindende factor die partijen aanspreekt op hun bijdrage en houdt vast aan een gemeenschappelijke richting met oog voor de verschillende partijen.
 • Samenwerken: Je voert in een team een opdracht uit en draagt bij aan optimale inzet van leden ten behoeve van het groepsdoel. Je activeert de teamleden, weet daarbij de eenheid te behouden en neemt actief verantwoordelijkheid voor het groepsproces.
 • Resultaatgerichtheid: Je formuleert heldere doelstellingen en resultaten en is er actief op gericht om deze te behalen. Je vertaalt de visie/strategie in tactische doelen en resultaten, stelt meetbare (tactische) doelen, geeft grote lijnen aan en monitort invulling door anderen en hanteert de gestelde norm van transparantie en openheid, zodat verantwoording over het totaalresultaat afgelegd kan worden.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 19 januari 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 18 januari 2021 bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.