• darkblurbg

Senior toezichthouder herinrichting Engboogerdbuurt Bunnik VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Senior toezichthouder herinrichting Engboogerdbuurt Bunnik voor 40 uur per week voor de duur van 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 6 maanden. Regio Utrecht. Opleidingsniveau: MBO+. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 20 oktober 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Gemeente Bunnik is een sterke, zelfstandige gemeente en een krachtige partner in regionale netwerken. Al onze medewerkers leveren hun bijdrage aan de Bunnikse kwaliteit in een groene, gezonde en slimme regio. Wat je binnen bent, draag je naar buiten uit. Er is dan ook veel aandacht voor team Bunnik: de mensen die onze omgeving vormgeven samen met inwoners en bedrijven.

De organisatie
Je maakt voor de duur van het project herinrichting Engboogerdbuurt deel uit van de afdeling Fysiek Domein. De optie bestaat je ook voor meerdere projecten binnen de gemeente wordt ingezet. De afdeling bestaat uit beleidsmedewerkers en vakspecialisten op het gebied van milieu, duurzaamheid, verkeer, accommodaties, landschap, recreatie en toerisme, ruimtelijke inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Voor het project herinrichting Engboogerdbuurt zijn wij op zoek naar een toezichthouder die voor de kwaliteitsbewaking gedurende de uitvoering van dit project zorgt. Je valt rechtstreeks onder de projectleider van de Engboogerdbuurt. Je legt dan ook verantwoording af aan de projectleider. De projectleider zal gedurende de uitvoeringsperiode van het werk de toezichthouder aansturen. 

Functieomschrijving
Als toezichthouder UAV- 2012 ben je als toezichthouder verantwoordelijk voor:

 • Het houden van toezicht op civieltechnische projecten als wegonderhoud, rioolvervangingen, herinrichtingen, aanleg van glasvezelkabels, overige nutswerken etc.;
 • Fysiek (zichtbaar) aanwezig zijn op werkdagen maandag t/m vrijdag. Wanneer benodigd (vraag uit project) op feestdagen, zaterdag en zondag. Kandidaat heeft bij aanvaarden van de opdracht geen andere opdrachtverplichtingen. Is bereid (eis) voor de periode van de uitvoering van het project: Herinrichting Engboogerdbuurt geen meerdere opdrachten te aanvaarden;
 • Kandidaat heeft zelf de beschikking over laptop, IPad, mobiele telefoon;
 • Kandidaat kijkt vooruit in de uitvoering van het project en handelt proactief;
 • Bewaken van het budget en de planning;
 • Signaleren en registreren van eventuele afwijkingen;
 • Advies geven over de meest passende aanpak of oplossing als er zich een probleem voordoet;
 • Medeverantwoordelijk voor de volledigheid van de bestek administratie;
 • Opstellen van weekrapporten;
 • Actief deelnemen aan de stop en bijwoonpunten van het contract;
 • Actief deelnemen in de voorbereiding en deelname (fysiek aanwezig) van de wekelijkse voortgangsoverleggen, bouwvergaderingen, interne project gerelateerde werkoverleggen;
 • Verzorgen van opname van de (deel) projecten en registratie hiervan volgens opgave UAV 2012;
 • Controleren (o.a. putten-) staten en revisiegegevens;
 • Toezicht houden op de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van Arbo-, milieu en verkeersveiligheid;
 • Controleren van onderaannemers / contractpartners, ontwikkelaars en andere betrokkenen op het nakomen van de gemaakte afspraken en de gestelde kaders;
 • Verzorgen van een heldere en tijdige communicatie richting collega's en betrokken aannemers, en belanghebbenden (zoals b.v. inwoners en bedrijven);
 • Bewaken van de bereikbaarheid leefbaarheid veiligheid en coördinatie (BLVC) van de projecten. Actief dagelijks afstemmen met de wijkregisseur gemeente Bunnik.

Vereisten

 • Kandidaat is bereid voor de periode van de uitvoering van het project: Herinrichting Engboogerdbuurt, geen meerdere derde opdrachten buiten de gemeentegrens van de gemeente Bunnik te aanvaarden;
 • Kandidaat is per 1 november volledig voor 40 uur/ week maandag t/m vrijdag minimaal 8 uur/ werkdag beschikbaar. Kandidaat heeft geen derde projecten meer onderhanden op 1 november 2020;
 • Kandidaat dient in het bezit te zijn van, rijbewijs A of B, eigenvervoer, laptop, IPad Mobiele telefoon, veiligheidsschoenen, veiligheidskleding en een geldig VCA-vol registratie, (en reistijd) certificaat;
 • U levert 2 referenties – niet ouder dan 5 jaar - aan, waaruit aantoonbaar uw kennis en ervaring blijkt met herinrichtingsprojectenriolering, in binnenstedelijk gebied, met een minimale opdrachtwaarde van € 1.400.000, -. De referenties bevatten in elk geval naam van de opdracht gevende organisatie, de periode, omschrijving van uw taken in het project in ca. 20-40 woorden per referentie;
 • Uurtarief minimaal € 52,50 en maximaal € 61,50 exclusief BTW en inclusief reiskosten (en reistijd).

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4;
 • Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als Toezichthouder UAV bij een gemeentelijke/overheid organisatie binnen het werkterrein infra;
 • In de afgelopen 10 jaar minimaal 4 jaar projecten uitgevoerd m.b.t. de aanleg van riolering. Opdrachtwaarde per project minimaal € 1.400.000,-;
 • Aantoonbare werkervaring met het opstellen van weekrapporten en termijnstaten met software B&S Civiel versie 86. 

Competenties

 • Beschikbaar voor 40 uur, geen tweede of meer opdrachten;
 • Je bent een slagvaardige en communicatief en vaardige teamspeler;
 • Goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Je staat stevig in de schoenen en hebt oog voor de verschillende belangen van betrokkenen;
 • Besluitvaardig, nauwkeurig en bent goed in staat om je verantwoordelijkheid te nemen;
 • In staat zelfstandig klussen van uiteenlopende aard te begeleiden in de uitvoering;
 • Zoekt zelf naar oplossingen;
 • Laat aandacht niet verslappen en laat geen werk liggen;
 • Heeft eigen netwerk;
 • Betreedt bij tegenslagen nieuwe paden of bedenkt alternatieve oplossingen;
 • Denkt in klantoplossingen en bouwt hierbij verder op bestaande ideeën;
 • Kan goed improviseren; bedenkt makkelijk nieuwe ideeën, producten of diensten;
 • Controleert eigen werk uitvoering;
 • Is bewust van verwachtingen en eisen die worden gesteld;
 • Is zorgvuldig en let op details, ook onder hoge tijdsdruk;
 • Werkt met ingewikkelde zaken en houdt het overzicht over details;
 • Herkent tekortkomingen van zichzelf en anderen en zorgt voor verbetering.
 • Gesprekken verlopen efficiënt en duidelijk;
 • Past het taalgebruik aan op de situatie;
 • Kan goed luisteren, samenvatten en anticiperen;
 • Grijpt bij problemen tijdig in. Gaat, indien nodig, escalaties niet uit de weg;
 • Zorgt, indien nodig, voor tijdige terugkoppeling aan beheerders en andere collega’s

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan de genoemde criteria voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands. Voor de gunningscriteria 9 en 10 dienen per item minimaal 1 referentie te worden opgegeven.

Werkdagen
De opdracht wordt flexibel vervuld op de volgende werkdagen: maandag t/m vrijdag. Bij uitzondering in het weekend werken ook mogelijk. 

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 23 oktober vanaf 09.00 uur tot 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 22 oktober 2020 bericht.

Overige informatie
‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement, laptop of IPad moeten meenemen voor alle zakelijke contacten.