• darkblurbg

Specialistisch ondersteuner J-GGZ VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Specialistisch ondersteuner J- GGZ voor 8 uur per week voor de duur van 12 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 26 oktober 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De BEL Combinatie is een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken ze alle drie gebruik van één grote, professionele en flexibele ambtelijke organisatie, de BEL Combinatie. Gemeente  Eemnes heeft gekozen voor een Jeugd- en Gezinsteam (JGT) omdat ze graag laagdrempelige en preventieve hulp aan ouders, kinderen en jongeren tot 18 jaar wil bieden.  Het JGT is een plek waar deze groep als ook professionals terecht kunnen met kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Het JGT is ook de toegangspoort tot (meer) gespecialiseerde hulp.

Kernbegrippen zijn:
Focus op gezin, niet praten over maar met, dichtbij in de buurt op school of thuis, vroegtijdig signaleren, een generalistische aanpak, niet-problematiseren, gericht op versterken eigen regie, mobiliseren informeel netwerk en verminderen van doorverwijzing naar specialistische zorg.

Opdracht

 • De specialistisch ondersteuner J-GGZ draagt bij aan de huidige samenwerking tussen jeugd- en huisartsen en het JGT en  versterkt deze waar nodig;
 • De specialistisch ondersteuner J-GGZ heeft de opdracht om de signalering en aanpak van JGGZ-problematiek bij het Jeugd- en Gezinsteam verder te professionaliseren.
 • De specialistisch ondersteuner J-GGZ levert een bijdrage aan de vergroting van de kennis en het handelingsvermogen van het JGT.

Taken

 • Consultatie (door consulenten JGT én de huisartsen);
 • Cliëntgerichte interventies (maximaal 5 à 6 (begeleidings-)gesprekken);
 • Deskundigheidbevordering JGT;
 • Casuïstiek-overleggen van het JGT;
 • Een bijdrage leveren aan het opstellen van het door het JGT gebruikte plan van aanpak

Vereisten

 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor in de richting Psychologie of Gedragswetenschappen;
 • Aantoonbare werkervaring met jeugdigen met GGZ problematiek en/ of verslaving problematiek;
 • Uurtarief maximaal 78,- euro exclusief btw en inclusief reiskosten woon- werkverkeer.

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding als GZ-psycholoog;
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als psycholoog in de afgelopen 8 jaar;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als GZ- psycholoog in de afgelopen 5 jaar;
 • BIG Registratie, kenbaar gemaakt doormiddel van een registratie nummer en datum van registratie;
 • SKJ registratie, kenbaar gemaakt door middel van een registratienummer en datum van registratie;
 • Beschrijf in het cv de aandachtexpertise gebieden waarmee u/uw kandidaat mee heeft gewerkt;
 • Aantoonbare kennis van de sociale (zorg)kaart voor de jeugd in de regio Eemland.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Coachende vaardigheden
 • Teamspeler
 • Adviesvaardig
 • Goede communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Dinsdag

Planning
De gesprekken bij de BEL Combinatie zijn gepland op maandag 2 november 2020 van 9.00 uur tot 12.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 30 oktober 2020 bericht.

Overige informatie

 • De BEL Combinatie vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).