• darkblurbg

Strategisch Adviseur Planning en Control Sociaal Domein VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Strategisch Adviseur Planning en Control Sociaal Domein voor 16 uur per week voor 3 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 1 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De BEL Combinatie is een uitvoeringsorganisatie voor de zelfstandige gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Een organisatie die continu in beweging is en veel ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid. Wij werken vanuit de kernwaarden professionaliteit, openheid, samenwerken en publiek ondernemerschap.

Het cluster planning en control is in ontwikkeling en heeft behoefte aan een strategisch adviseur Planning & Control voor het Sociaal Domein.

Opdracht
Je bent primair de financieel adviseur van de teamleider van het Sociaal Domein (het team Maatschappelijke Ontwikkeling). Voor een belangrijk deel is beleid en uitvoering ondergebracht in een aantal samenwerkingsverbanden (twee uitvoerings- en twee inkooporganisaties). Je participeert daarom ook in diverse regionale overleggen.

Daarnaast ben je het financiële aanspreekpunt voor de portefeuillehouders van het Sociaal Domein en, voor zover het Sociaal Domein betreft, die van Financiën van de drie gemeentes.  Je komt te werken in het cluster Planning & Control, onderdeel van het team Control & Financiën. Daarbij werk je nauw samen met de administrateur van het Sociaal Domein die de financiële administratie beheert. Ook werk je met de adviseurs Planning& Control en de controllers van elke individuele gemeente.

Kortom het is een complexe organisatie waarbij je je feilloos kunt bewegen binnen de verschillende speelvelden.

Wat ga je concreet doen:

 • het overleg voeren met direct belanghebbenden, waaronder de teamleider MO, de portefeuillehouders Sociaal Domein, de portefeuillehouders Financiën en de gemeentecontroller. Daarnaast kan je technische toelichtingen geven bij de P&C-producten in de raadscommissies;
 • je geeft gevraagd en ongevraagd advies over de (financiële) effecten van het gevoerde beleid van de gemeenten of van de samenwerkingsverbanden op financiën;
 • je denkt mee over structurele inbedding van de functie controller Sociaal Domein;
 • je bent het eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de P&C-beleidsadvisering en P&C-producten m.b.t. het Sociaal Domein en draagt zorg voor de volledige en tijdige aanlevering daarvan;
 • samen met de administrateur Sociaal mede opstellen van de P&C producten (waaronder:  de jaarstukken, kadernota en de programmabegroting) voor zover dit betrekking heeft op het Sociaal Domein;
 • samen met de administrateur Sociaal Domein zorgdragen voor adequate sturings- en managementinformatie over het Sociaal Domein.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 aar als financieel adviseur/controller van het Sociaal Domein binnen een gemeente;
 • Aantoonbare werkervaring met advisering binnen het Sociaal Domein op bestuurlijk niveau;
 • Uurtarief maximaal € 100,00 exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werk.

Gunningscriteria (weging)

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als financieel adviseur Sociaal Domein binnen een gemeente of een samenwerkingsverband van gemeenten;
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als adviseur op gebied van sturing en kostenbeheersing binnen het Sociaal domein van gemeenten;
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in de samenwerking met verbonden partijen op gebied van jeugdzorg en WMO-dienstverlening;

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent analytisch sterk;
 • Je brengt structuur en bent resultaatgericht;
 • Je bent communicatief sterk: je bent duidelijk en overtuigend;
 • Je beschikt over goede adviesvaardigheden;
 • Je bent zelfstandig, neemt initiatief, en zoekt actief de samenwerking met alle betrokkenen;
 • Je bent constructief en kritisch en hebt een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de BEL Combinatie zijn gepland op donderdag 3 december 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 2 december 2020 bericht.

Overige informatie

 • De BEL Combinatie vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).