• darkblurbg

Strategisch financieel adviseur VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Strategisch financieel adviseur voor 36 uur per week voor 3 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 3 maanden. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO+. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 2 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze complete stad ligt voor de Gemeente Nieuwegein ook een taak in het verduurzamen van de stad.

Opdracht
De afdeling Organisatie, Personeel en Financiën bestaat naast het onderdeel P&O uit het Team Financiële administratie (11 medewerkers) en het team Financieel Beleid en Advies (14 medewerkers). Beide teams verzorgen de financiële functie voor de gemeente Nieuwegein. Beide teams kennen, naast de reguliere werkzaamheden, een mooie en uitdagende ontwikkelopgave.  Ons doel is een financiële administratie die juist, volledig en up-to-date is, van waaruit hoogwaardig advies aan de organisatie kan worden verstrekt en die het opstellen van de producten in de P&C cyclus versterkt. Op het terrein van fiscaliteit (BTW, Vpb en loonheffing) is er ruimte om te investeren in extra menskracht. Daarbij willen we mee met onze tijd en gaan we digitalisering dus niet uit de weg. In beide teams vind je vrouwen én mannen, tussen de 25 en 62 jaar.

In verband met het deels uitvallen van twee teamleiders zijn wij op zoek naar een stevige financieel adviseur die in staat is, samen met de teamleiders en het afdelingshoofd, een bijdrage te leveren aan de aansturing van beide teams. Daarnaast zoeken wij iemand die zorgdraagt voor de totstandkoming van P&C producten, het actualiseren van enkele beleidsnota’s en mede de kwaliteit van de financiële producten bewaakt en verbeterd. Taken die daaronder vallen zijn:

 • Het opstellen van één of meerdere financiële beleidsnota’s;
 • (Bijdragen aan) het opstellen van een P&C document w.o. in ieder geval de 1e technische wijziging 2021;
 • Opzetten implementatieplan tax control framework en werven noodzakelijke extra capaciteit;
 • Mede uitvoeren van het meerjarig ontwikkelplan ter verbetering van de kwaliteit van en efficiency binnen de financiële functie met in het bijzonder:
  • een projectplan voor de implementatie van een nieuwe budgethoudersregeling;
  • het mede opzetten van een systeem van maandelijkse adviesgesprekken;
 • Vervangen van de regiefunctionaris BghU (belastingsamenwerking).

Vereisten / knock-outcriteria

 • Aantoonbare werkervaring binnen gemeentelijke financiën;
 • Aantoonbare werkervaring met verantwoordelijkheden t.a.v. P&C producten en beleidsdocumenten;
 • Een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau in de richting van Financiën;
 • Aantoonbare kennis van besluit begroting en verantwoording (BBV) en gemeentelijke belastingen;
 • Maximumtarief is € 100,- exclusief btw en inclusief reiskosten woon- werkverkeer;

Gunningscriteria

 • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als strategisch adviseur financiën bij een gemeente;
 • Aantoonbare werkervaring met een coördinerende/sturende rol t.a.v. op te leveren (financiële) producten;
 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van het opstellen van P&C producten en het schrijven van financiële beleidsnota’s in de afgelopen 4 jaar (Geef voorbeeld in bijlage in het cv).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • analytisch vermogen,
 • politieke sensitiviteit,
 • resultaatgericht,
 • communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk en
 • medewerkers meekrijgen

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 7 december 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 4 december 2020 bericht.

Overige informatie

 • De aanbestedende dienst kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.