• darkblurbg

Strategisch Regisseur Organisatieontwikkeling VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Strategisch Regisseur Organisatieontwikkeling voor 24 - 32 uur per week voor 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 6 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 4 januari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Bouw mee aan de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Opdracht
Een toegankelijke overheid, dat is waar Gemeente Westland voor staat. De gemeente is er voor haar inwoners, bedrijven en instellingen en niet andersom. Initiatieven vanuit de samenleving moeten worden gestimuleerd. Bewoners kunnen taken van de gemeente overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Het vraagt flexibiliteit en wendbaarheid om deze ambitie waar te maken.

De gemeente Westland heeft al veel stappen gezet richting een meer wendbare en flexibele organisatie en wil hier stevig mee verder gaan. Nu is de tijd om de ingezette ontwikkelingen van de laatste jaren af te maken en goed te borgen in de wijze waarop de organisatie werkt. Dit gebeurt onder leiding van een programmamanager, die wordt ondersteund door een werkgroep. De samenstelling van de werkgroep kan in de loop van de tijd veranderen, afhankelijk van de speerpunten in de ontwikkelagenda.

Voor de advisering en ondersteuning van de programmamanager zoeken we een Strategisch Regisseur Organisatieontwikkeling. Voor de organisatieverandering is een ontwikkelagenda die herhaaldelijk wordt geactualiseerd door het directieteam. De Strategisch Regisseur adviseert en ondersteunt de programmamanager en begeleidt de organisatie bij de uitvoering van deze agenda.   Eén van de belangrijke speerpunten van de agenda is het werken in opgaven en opdrachten, zodat de organisatie steeds beter in staat is haar mensen en middelen snel en gericht in te zetten op de belangrijkste opgaven.

Naast het adviseren, ondersteunen en begeleiden bij de uitvoering van de ontwikkelagenda, zal de strategisch regisseur ook het directieteam begeleiden/coachen in hun taak leiding te geven aan de verandering van de organisatie.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Uurtarief maximaal € 120,00 exclusief BTW en inclusief reiskosten.
 • Per direct beschikbaar.

Gunningscriteria

 • Je beschikt over een afgeronde wo opleiding in de richting bedrijfskunde, bestuurskunde of vergelijkbaar.
 • Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in leiding geven en/of organisatieontwikkeling in de publieke sector.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van wendbaar organiseren en werken, het aansturen en begeleiden van teams en het adviseren en coachen van directieteams in vergelijkbare publieke organisaties.
 • Aantoonbare werkervaring in minimaal 5 organisaties uit de publieke sector in de rol van adviseur en/of regisseur in organisatieontwikkeling op het gebied van wendbaar organiseren in de afgelopen 7 jaar.
 • Je beschikt over aantoonbare werkervaring met een gemeentelijke organisatie binnen de regio Haaglanden.

Competenties

 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Verbindend;
 • Inspirerend;
 • Resultaatgericht;
 • Flexibele werkhouding;
 • Organisatiesensitief;
 • Gedreven;
 • Samenwerken.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 7 januari 2021 vanaf 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 6 januari 2021 bericht.

Overige informatie

 • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.