• darkblurbg

Strategisch Regisseur Ruimte VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Strategisch Regisseur Ruimte voor 36 uur per week voor de duur van 6 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 20 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.  

Cluster Beleid
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega’s werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Het cluster bestaat uit 3 teams: Samenleving, Economie, Ruimte en Mobiliteit en Veiligheid & Duurzaamheid. 

Opdracht
De strategisch regisseur Ruimtelijke Ontwikkelingen maakt onderdeel uit van het cluster Beleid. Dit cluster signaleert en initieert ontwikkelingen in de maatschappij, vertaalt deze naar visie en strategie om de doelen te bereiken, beschouwt de haalbaarheid, zet hiervoor de juiste middelen in en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Het cluster doet dit op een interactieve manier met de externe en interne stakeholders (in de maatschappij en binnen de gemeentelijke organisatie) en het bestuur. De centrale thema’s voor de komende periode zijn: opgave- en opdrachtgericht werken, netwerkend werken, politiek- bestuurlijke sensitiviteit en ambtelijk vakmanschap (resultaatgerichtheid, leiderschap, integraliteit en integriteit) in een nieuwe context.

Binnen het ruimtelijk domein wordt gewerkt aan grote woningopgaven, maar ook aan de grote herstructureringsbehoefte van de tuinbouw. Als strategisch regisseur ben jesamen met de andere strategisch regisseurs, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van visie en strategie (beleid) voor de keuzes voor de ruimtelijke ontwikkeling van Westland. Je opereert en lobbyt binnen een aantal grote netwerken, waaronder dat van de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag, provincies en rijk.

Je ziet kansen, passend bij de visie van Westland, en weet deze zowel in interne sturing als in externe daadkracht om te zetten. Je hebt daarbij binnen de ambtelijke organisatie richting stedenbouw, beleidsmedewerkers en bestemmingsplanjuristen een opdrachtgevende rol en fungeert niet zozeer als meewerkend voorman.

Je bent verantwoordelijk voor de ruimtelijke inrichting- en mobiliteitsopgave van de gemeente, waarbij herstructurering van de glastuinbouw, de woningbouwopgave en de leefbaarheid in een beter Westlands evenwicht moeten worden gebracht. Je werkt nauw samen met de strategisch regisseurs die Economie, Energietransitie en Wonen aansturen. Belangrijke dossiers die strategisch regisseurs delen zijn: bereikbaarheid, kennis & innovatie, modernisering van de teeltareaal (herstructurering van de kassen, omdat vernieuwing nodig is), onderwijs & arbeidsmarkt. Je werkt hierbij ook nauw samen met de programmamanager die bezig is met de Omgevingswet.

Functie-eisen
Wij zijn op zoek naar een ondernemende en krachtige persoonlijkheid met een natuurlijk overwicht. De regisseur die wij zoeken is een verbinder en een bruggenbouwer en is in staat om de complexe ruimtelijke vraagstukken van Westland te overzien, om daarbij draagvlak bij stakeholders extern en intern te realiseren en strategisch de juiste richting in te kunnen sturen. Daarbij stuurt de regisseur als opdrachtgever medewerkers aan zodat het een teamprestatie is.

Vereisten / knock-outcriteria

  • Je beschikt aantoonbaar over een gevolgde wo bachelor opleiding.

Gunningscriteria

  • Je beschikt over een afgeronde wo bachelor opleiding.
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het inhoudelijk sturen op strategisch niveau met betrekking tot het ruimtelijk domein, duidelijk weergegeven met behulp van voorbeelden.
  • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar binnen een overheidsorganisatie op beleidsmatig niveau met het aansturen van medewerkers (gemeente / provincie / ministerie).
  • Aantoonbare werkervaring in het afgelopen jaar in de rol van strategisch gesprekspartner op directie en bestuurlijk niveau met ketenpartners.

Competenties

  • Je kan in het bijzonder in het diplomatiek opereren in externe (ruimtelijke) netwerken;
  • Je toont eigenaarschap en leiderschap en beschikt over veel veranderkracht;
  • Weet je wat er in de ruimtelijke omgeving speelt en zoek je met open attitude de samenwerking op met het bedrijfsleven, de regio, de provincie, het Rijk en Europa;
  • Je bouwt en onderhoudt duurzame samenwerkingsrelaties en je kan snel en gemakkelijk schakelen hierin.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 25 november 2020 van 13.00 en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 24 november 2020 bericht.

Overige informatie

  • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.