• darkblurbg

Studentendecaan regio Amsterdam VACATURE

Wij zijn per direct op zoek naar een freelance / interim / zzp Studentendecaan regio Amsterdam voor 24 - 36 uur per week tot minimaal de kerstvakantie 2021, mogelijk langer. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 1 december 2021. Reageren voor 26 november 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam.

De functie

Studenten die problemen ervaren die invloed op de voortgang van hun studie hebben, kunnen bij de studentendecaan terecht om daarover te praten en samen te zoeken naar oplossingen. Je hebt als studentendecaan hierbij een informerende, adviserende, bemiddelende, en begeleidende taak.

Werkzaamheden

 • Je geeft voorlichting aan (aankomende) studenten en hun ouders, maar ook aan medewerkers van de hogeschool zoals examencommissies en studiebegeleiders over wetgeving en regelingen zoals speciale voorzieningen voor studenten met een functiebeperking;
 • Je levert een bijdrage aan ons trainingsaanbod met betrekking tot bijvoorbeeld studievaardigheden, faalangst en studeren met dyslexie;
 • Je informeert en adviseert studenten ten aanzien van bijvoorbeeld studiefinanciering, aanvraag van fondsen, rechten en plichten en problematiek van persoonlijke aard die de studievoortgang belemmeren;
 • Je bemiddelt voor specifieke studentengroepen zoals topsporters, vluchtelingstudenten, internationale studenten en studenten met een functiebeperking;
 • Je draagt bij aan toegankelijkheid van onderwijs voor alle studenten en aan de ontwikkeling van het beleid daarop;
 • Je bent in de begeleiding van studenten primair gericht op het verbeteren van de studievoortgang. De begeleiding wordt gegeven in de vorm van gesprekken, adviezen en doorverwijzing naar gespecialiseerde professionele hulpverlening zoals maatschappelijk werk, DUO, klachtenloket en fondsen;
 • Je bent vertrouwenspersoon voor studenten en hebt een actieve rol in het signaleren van ontwikkelingen en problematiek binnen een faculteit of binnen de hogeschool als geheel;
 • Tot slot: het is goed om je te realiseren dat registreren en dossieropbouw tot een aanzienlijk deel van het werk behoort.

Wie zoeken wij?

 • De hogeschool kenmerkt zich door een diverse studentenpopulatie. Met verscheidenheid onder onze collega’s zijn wij meer betrokken bij onze studentenpopulatie.
 • Wij vinden het belangrijk dat je naast het vervullen van studentendecanaatstaken ook de verbinding zoekt met collega’s van de afdeling Studentenzaken (SZ) en de faculteiten.
 • Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding (of gelijkwaardig in geval van een buitenlands diploma).
 • Je hebt ervaring met adviseren en begeleiden van jongvolwassenen en bent een goede luisteraar die zich kan verplaatsen in anderen zonder daarbij de omgeving uit het oog te verliezen.
 • Je hebt ervaring
 • Je kent je eigen waarden en je bent in staat jouw handelen te motiveren.
 • Je werkt transparant, respectvol, evenwichtig en nauwkeurig.
 • Je kunt je zowel in het Nederlands als het Engels goed uitdrukken.

Over Studentenzaken

Studentenzaken levert hoogwaardige, hogeschool brede dienstverlening ten behoeve van en aan een grote variëteit van (potentiële) studenten. Studentenzaken heeft een platte organisatiestructuur met zelforganiserende teams en eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor alle medewerkers. Studentenzaken houdt zich bezig met Studentenaansluiting- en instroom, Studentenbetrokkenheid, Studentenwelzijn en Studentenbegeleiding.

Het studentendecanaat bestaat uit 225 studentendecanen die werken op de zeven faculteiten.

Meer informatie over deze uitdagende opdracht?

Stuur een email aan info@bureauadinterim.nl (o.v.v. vacaturenummer 84252)


Heb je interesse? Stuur dan jouw cv aan ons op en geef duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Meer informatie over onze dienstverlening? Bekijk hier onze bedrijfsanimatie video