• darkblurbg

Teamcontroller VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Teamcontroller voor 32 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 6 maanden. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 15 februari 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 3 februari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie

Bij de gemeente De Bilt werk je aan uitdagende maatschappelijke opgaven in een ambitieuze regio. Samen met zo’n 250 collega’s lever je een relevante bijdrage aan de samenleving. Daar zet je je 100% voor in. Je kunt tegen een stootje en ziet uitdaging in het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je werkt vanuit een team met verschillende disciplines binnen het Sociaal Domein en werkt zoveel mogelijk dichtbij de inwoners, organisaties en instellingen. Sinds een aantal jaren hebben we het gebiedsgericht werken ingevoerd en we werken toe naar zelforganiserende teams.

Opdracht

Je komt te werken in het Sociaal Domein. Vanaf 1 maart a.s. vallen daar twee teams onder: Wmo, Jeugd en Participatie en de back- en midoffice. Twee enthousiaste en gedreven teams die samen bestaan uit zo’n 20 medewerkers die actief zijn op de beleidsterreinen Wmo, Jeugdhulp en -zorg, Participatiewet, Passend Onderwijs en Volksgezondheid. De toegang tot de Wmo is belegd bij het Sociaal Team en de toegang jeugdhulp is belegd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, beide onderdeel van Mens De Bilt. Een aantal werkzaamheden hebben we uitbesteed aan verbonden partijen als de Regionale Dienst Werk en Inkomen, GGD en BIGA (sociale werkvoorziening). Bovendien werken we nauw samen met een aantal andere gemeentes in de regio Utrecht (ZOU).  De sfeer in ons team is open en informeel. We zijn altijd bereid elkaar te helpen. Integraliteit en transformatie in combinatie met de schaarste van middelen zijn uitdagingen die ons binden.

Wat ga jij doen?

Als Financieel adviseur ondersteun je collega’s, management en bestuur bij financieel-economische vraagstukken. Je bent medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van Planning & Control producten, daarbij vervul je voor jouw team een trekkersrol. Risicobeheersing en kwaliteitsbewaking zijn voor jou bekende thema’s. Je hebt een hands-on mentaliteit. Binnen het Sociaal Domein is kostenbeheersing met behoud van kwalitatief goede zorg een groot thema. Recent heeft de gemeenteraad De Biltse Aanpak vastgesteld, een uitdagend beleidskader dat moet leiden tot meer financiële grip, vanuit de bedoeling dat de beperkt beschikbare middelen terecht komen bij de inwoners die het echt niet zonder deze ondersteuning redden. Je speelt in deze aanpak een belangrijke rol. Daarnaast speelt het genereren van sturingsinformatie met behulp van data-analyse en monitoring hier een belangrijke rol in en maakt daarom onderdeel uit van deze functie.

Op vakniveau onderhoud je een goed contact met je collega teamcontrollers en financiële professionals in de andere teams. Bij verlof of afwezigheid vervangen de teamcontrollers elkaar.

Functie-profiel

 • Je hebt een HBO werk- en denkniveau (bijv. HBDO financiën of bedrijfskundige opleiding);
 • Je hebt recente ervaring als financieel adviseur Sociaal Domein binnen een gemeente;
 • Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit;
 • Je hebt kennis van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording);
 • Je bent bekend met Key2Financiën;
 • Kennis van ZorgNed is een pré;
 • Je werkt planmatig, accuraat en resultaatgericht;
 • Je zoekt samenwerking en ziet de meerwaarde van een integrale en gebiedsgerichte aanpak;
 • Je bent adviesvaardig en in staat onder druk te werken.

Vereisten / knock-outcriteria  

 • Vanaf 15 februari beschikbaar;
 • Uurtarief van maximaal € 75,-. exclusief BTW en inclusief reiskosten woon werk;

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als (team)controller bij een gemeente;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en werkervaring in de afgelopen 5 jaar als (team)controller in het sociaal domein;
 • Aantoonbare kennis van key2financien.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent gericht op samenwerking. Je begeeft je in een krachtenveld van uiteenlopende belangen, waarvoor het bouwen aan een goede samenwerkingsrelatie met diverse betrokkenen onontbeerlijk is;
 • Je beschikt over daadkrachtig, scherp en oplossingsgericht;
 • Je bent deskundig en professioneel.

CV-eisen 

Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen 

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen:  in overleg

Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 9 februari. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 8 februari bericht.

Overige informatie

De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.