• darkblurbg

Teamleider Beheer en Civiel VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Teamleider Beheer en Civiel voor 24 - 32 uur (in overleg) per week voor de duur van 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 6 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 16 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
WODV, dat zegt je misschien niets. Maar als we je vertellen dat WODV staat voor de Werkorganisatie Duivenvoorde en vernoemd is naar Kasteel en landgoed Duivenvoorde, gelegen tussen Den Haag en Leiden dan zegt het je misschien iets meer. Onze organisatie is opgericht in 2013 en werkt voor twee gemeenten: Voorschoten en Wassenaar. Uit gesprekken tussen beide colleges is onlangs gebleken dat de ambitie om een goede eerste overheid te zijn beter te verwezenlijken is vanuit een volledig eigen organisatie. Er wordt dus nu onderzocht hoe de WODV stapsgewijs kan worden afgebouwd en voor beide gemeenten een eigen organisatie kan worden opgebouwd. Daarmee staan de gemeente Voorschoten als de gemeente Wassenaar voor de nodige uitdagingen. Deze uitdagingen worden gekenmerkt door de woorden transitie en transformatie. In onze kennismaking vertellen we je er graag meer over!

Je komt te werken bij de afdeling Omgevingsbeheer (OGB). OGB werkt met meer dan 100 medewerkers aan het beheer en onderhoud van de buitenruimte. Denk hierbij aan het inrichten en onderhouden van de openbare ruimte en leefomgeving, het openbaar groen en de reiniging. De afdeling bestaat uit vier teams: (1) Beheer en Civiel, (2) Openbare Orde en Veiligheid, (3) Reiniging, Inzameling en Civiele Onderhoud en (4) Onderhoud Openbare Ruimte en Groen.

Opdracht
De teamleider Beheer en Civiel is verantwoordelijk de aansturing van het team Beheer en Civiel. De teamleider is verantwoordelijk voor het opstellen en (laten) uitvoeren van beheerplannen. Ook het toezicht op aanleg, onderhoud, verbetering of beheer van technische werken in de openbare ruimte behoort tot de werkzaamheden. Als teamleider ben je verantwoordelijk voor het programmeren van de werkzaamheden en projecten in de openbare ruimte. Hiervoor beschik je over de benodigde kennis en kunde binnen integraal programmeren van alle voorkomende assets.  

Als teamleider leg je verbindingen binnen en buiten de ambtelijke organisatie en het bestuur om aan het integraal samen werken verdere invulling te geven. Vanzelfsprekend zijn voor jou ook de (externe) stakeholders belangrijk. Zij worden in de geest van de omgevingswet door jou betrokken bij de uitwerking en besluitvorming. De benodigde ondersteuning wordt deels door de eigen organisatie verzorgt en een deel wordt uitbesteed. Het is jouw verantwoordelijkheid om dit aan te sturen.

Verder zorg je voor een efficiënte en effectieve voorbereiding tot aan de uitvoering van complexere integrale gebiedsgerichte werken (multidisciplinaire projecten). Je definieert de projectvoorstellen en beoordeelt de projectopdrachten welke voorzien is van een risicoanalyse. Hiervoor is projectmatig werken je leidraad. Je bent alert op risico’s en rapporteert periodiek over voortgang en afwijkingen aan de teamleider en ambtelijk opdrachtgever. Je signaleert aandachts- en knelpunten en de opdrachtgever(s) adviseer je over alternatieven ter beperking van risico’s of ter verbetering van het resultaat. Je stuurt het projectproces aan door het verdelen van het werk, houden van werkoverleg en bewaken van tijd, kwaliteit en geld.

Vereisten

 • Je bent beschikbaar per 1 januari 2021.
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding civiele techniek op minimaal hbo bachelor niveau.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als teamleider in de afgelopen 5 jaar bij een gemeentelijke organisatie.
 • Minimaal 3 jaar werkervaring met bovengenoemde inhoudelijke werkzaamheden in de afgelopen 5 jaar.
 • Ervaring met diverse contractvormen voor civiele werken en PPS – constructies (publiek private samenwerking).
 • Aantoonbare werkervaring met burgerparticipatie en interactie met projectbelanghebbenden.

Competenties
Als wij straks met jou in gesprek gaan wordt duidelijk, dat jij je ideeën en kennis deelt en op heldere, begrijpelijke en correcte wijze overbrengt. Je kan je inleven in andere partijen en ideeën en belangen kan samenbrengen. Je een verbinder en bruggenbouwer bent. In jouw interactie met de omgeving blijk geeft van enthousiasme en creativiteit, waardoor de gestelde doelen worden bereikt. Veranderingen en vernieuwing ondersteunt en je aanpast aan een veranderende omgeving, verantwoordelijkheden en werkwijzen. Je beschikt over de humor en het relativeringsvermogen die je soms nodig hebt om de hectiek van het moment een plek te geven.

 • Je bent communicatief sterk en in staat problemen tot de kern terug te brengen en je weet kort en bondig informatie te delen en goed over te brengen in woord en geschrift;
 • Je hebt kunt zelfstandig op basis van genomen besluiten concrete acties uitzetten richting intern en extern betrokken partijen;
 • Je beschikt over een goede dosis bestuurlijke sensitiviteit en kunt schakelen tussen diverse niveaus en disciplines (afdelingen, teams) binnen de gemeentelijke organisatie;
 • Je bent een herkenbare persoonlijkheid die in staat is een netwerk op te bouwen en te onderhouden.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr (flexibel).

Planning
De gesprekken bij de Werkorganisatie Duivenvoorde zijn gepland op maandag 23 november van 11.00 tot 15.00 uur en dinsdag 24 november van 10.00 tot 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 20 november 2020 bericht.

Overige informatie
Werkorganisatie Duivenvoorde zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.​