• darkblurbg

Teamleider Informatisering en Automatisering VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Teamleider Informatisering en Automatisering voor 36 uur per week voor 3 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: per direct. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 13 januari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De teamleider I&A geeft leiding aan het team Informatisering & Automatisering (I&A) van de gemeente Veenendaal.

Opdracht.
Tot de taken van de teamleider I&A behoren:

 • Ontwikkelen van een ICT strategie en – beleid die passen bij de ambitie van de gemeente Veenendaal;
  Dit beleid moet vertaald worden naar concrete programma’s, projecten en beheer activiteiten.
 • Zorg dragen voor een toekomst vaste inrichting van de ICT-omgeving;
  De inrichting van de gemeentelijke ICT omgeving moet passen bij de dienstverlening voor circa 100.000 inwoners ( gemeente Veenendaal en 4 regiogemeenten) en het beheer van ruim 1000 werkplekken. Afgeleid van het ICT beleid wordt een toekomstige architectuur ontwikkeld die aansluit bij ontwikkelingen binnen de lokale overheid, zoals Common ground. De ICT-omgeving past bij de technologische ontwikkelingen als cloudmigratie, data gedreven werken en RPA.
 • Optimaliseren informatiemanagement;
  Informatiemanagement geeft invulling aan de brugfunctie tussen de ICT organisatie als leverancier van ICT diensten en business als vraag organisatie. Het is cruciaal dat de ICT oplossingen passen bij de interne en externe ontwikkelingen van de gemeente. Het verder ontwikkelen van professioneel informatiemanagement en het selecteren en managen van hieruit voortkomende programma’s en projecten hebben grote aandacht.
 • Doorontwikkelen naar een proactieve beheerorganisatie door het verder inrichten en optimaliseren van de ICT-processen;
  In 2020 is een aantal basis ICT-processen ingericht waaronder Incidentmanagement, changemanagement, configuratie management, project portfolio management. De komende jaren zijn gericht op de inrichting van de meer proactieve processen als problem management, capaciteitsmanagement en monitoring en het verder automatisering van de interne processen.
 • Aansturen, coachen en (door)ontwikkelen van de medewerkers van I&A;
  Medewerkers activeren om voortdurend met verbeteren bezig te zijn en op die manier meer zichtbaar, betekenisvol en succesvol te zijn. We zetten in op talenten van medewerkers, op individueel- en teamniveau. Hierbij wordt de nadruk gelegd op procesmatig en projectmatig werken en het ontwikkelen van eigenaarschap.

Gezien de ontwikkeling binnen de gemeente naar opgavegericht werken en de ambitie om meer informatie gedreven te werken, wordt nauw samengewerkt met directie, management en opgavemanagers om de strategische doelstellingen te vertalen naar informatiebeleid, ICT-dienstverlening en -inrichting. De samenwerking met de regio gemeenten op ICT-gebied heeft daarbij ook grote aandacht. De teamleider heeft nauwe afstemming over verbeteracties met betrokkenen binnen de gemeente en rapporteert direct aan de Directie. Tevens adviseert de teamleider I&A management en directie bij de digitale transformatie van de gemeente.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Aantoonbaar werkervaring in een leidinggevende functie in een IT-organisatie of -afdeling in de laatste 3 jaar;
 • Aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van IT strategie voor een organisatie in de laatste 3 jaar;
 • Aantoonbare kennis en werkervaring met procesmodellen als ITIL en BiSL en het inrichten en/of optimaliseren van beheerprocessen;
 • Aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring met onderzoek en/of verbetering van IT organisaties of IT beheerorganisaties in de afgelopen 5 jaar;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria

 • Minimaal 2 jaar werkervaring als leidinggevende (project- of lijnmanager) binnen een IT-organisatie binnen de overheid in de afgelopen 4 jaar;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als leidinggevende binnen een IT afdeling van een gemeente;
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met ICT-verbetertrajecten binnen een gemeente;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als project- of programmamanager;
 • Aantoonbare werkervaring met intergemeentelijke samenwerking op ICT gebied in afgelopen 3 jaar binnen een gemeente.
 • Uurtarief maximaal € 125,00 euro per uur exclusief BTW inclusief reiskosten woon werk verkeer.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties

 • Visie
 • Resultaatgericht
 • Organisatiesensibel
 • Besluitvaardig
 • Overtuigingskracht

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken zijn gepland voor vrijdag 15 januari.

Overige informatie

 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.