• darkblurbg

Teammanager Informatie VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Teammanager Informatie voor 32 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 8 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en in de laatste decennia uitgegroeid tot een middelgrote stad van 50.000 inwoners. Dat maakt dat wij als organisatie goed zijn in het combineren van denken en doen. Schouders eronder en aan de slag is ons motto. In korte tijd kunnen we goede resultaten boeken. Landelijke en regionale ontwikkelingen en eigen ambities worden opgepakt door voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen en manieren van werken. Innoveren en experimenteren helpen ons in het realiseren van onze ambities. We zoeken hiervoor actief de samenwerking met elkaar; collega’s, inwoners, ondernemers en partners. Een setting waardoor het fijn werken is in Houten. De platte structuur van de organisatie, met 12 samenwerkende teams, geeft veel ruimte voor eigen initiatief, eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling. Het team informatie ondersteunt andere teams, zodat zij zo optimaal mogelijk hun taken kunnen uitvoeren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door te zorgen voor goede ICT-infrastructuur en het bundelen en beschikbaar stellen van informatie. Het team is gericht op innovatie en voert vernieuwingen waar mogelijk door in de werkprocessen binnen onze organisatie. Het team Informatie kent een omvang van 20 formatieplaatsen en bestaat uit drie clusters. Het cluster Advies zorgt met name voor tactische en strategische informatieadviezen bij de (digitale) ondersteuning van werkprocessen, adviseert over gegevensbeveiliging en de naleving van de privacywetgeving. Het cluster Functioneel beheer en gegevens is verantwoordelijk voor het beheer van de digitale ondersteuning van gemeentebrede processen via het zaaksysteem. Daarnaast verzorgt het cluster het GEO-gegevensbeheer, het functioneel beheer van GEO-applicaties en (GIS) data-analyse, bewerking en cartografie. Tenslotte wordt het functioneel beheer van 2 vakapplicaties in het sociaal en het ruimtelijke domein verzorgd .
Het cluster ICT-beheer verzorgt het netwerk- en systeembeheer voor de gemeentelijke organisatie maar ook voor Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en het Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU). De helpdeskfunctie, het technisch applicatie- en databasebeheer en het beheer en uitgifte van digitale hulpmiddelen behoren eveneens tot de taken van dit cluster. Het team bestaat momenteel uit 20 betrokken vaste medewerkers (aangevuld met enkele tijdelijke krachten). Taken en werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden in deze tijdelijke opdracht: De nadruk komt in deze interimopdracht vooral te liggen op de uitvoering in de volle breedte van de reguliere managementtaken, ter overbrugging van de periode die nodig is om deze vacante functie structureel te gaan invullen. Het sturen op verbeteracties in het cluster ICT-beheer vraagt extra aandacht evenals het contact met externe dienstverleners en opdrachtgevers.
Je verzorgt de dagelijkse aansturing en coaching van je medewerkers, bij de uitvoering van hun reguliere taken en projectmatige inzet, zoals vastgelegd in het teamjaarplan. Je bent verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering met de bijbehorende middelen van het team (PIOFA-taken). Je zorgt hierbij voor een goede balans en capaciteitsverdeling voor de uitvoering van de going concerntaken en stemt dit regelmatig af in je werkoverleg met de directie. Je neemt deel aan periodieke overleggen van het managementteam (TMO) met betrekking tot concernbrede zaken. Daarnaast speel je als manager een rol van betekenis in het relatiebeheer naar onze externe partners(WIL, RUD, RAZU) voor wie we de ICT verzorgen en draag je bij aan het verhelderen van de bestaande afspraken met de externe netwerk- en systeembeheerder.

Vereisten / knock-outcriteria

  • Aantoonbare werkervaring als manager in het werkveld van automatisering/ICT-beheer;
  • Aantoonbare werkervaring met de uitvoering van personeelsbeleid;
  • Geldend uurtarief voor deze opdracht € 80,- exclusief BTW en inclusief reiskosten woonwerk.

Gunningscriteria

  • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als teammanager op het gebied van automatisering/ICT-beheer;
  • Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar met coaching en mensgerichte aanpak;
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met jaarplannen en uitvoering personeelsbeleid binnen een gemeentelijke organisatie.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr  (min 4 van 5 dagen inzetbaar)

Planning
De gesprekken zijn gepland op maandag 14 december vanaf 13:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk zo spoedig mogelijk bericht.

Overige informatie
De gemeente Houten kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.