• darkblurbg

Teammanager Projectbureau Zoetermeer VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Teammanager Projectbureau Zoetermeer voor 32 - 36 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 6 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 15 april 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Zoetermeer groeit en in de stad wordt nagedacht over Zoetermeer in 2040. De stad kent steeds meer vraagstukken in het economische, fysieke en sociale domein die met elkaar samenhangen en vragen om hoogwaardig projectmanagement. Het bereiken van het gewenste resultaat is niet eenvoudig. Dat vereist inzet, samenwerking, een duidelijke rolverdeling, betrokkenheid en daadkracht. Of met een project wordt gestart moet integraal worden afgewogen tegen de verschillende maatschappelijke belangen. Schaarse middelen kunnen slechts één keer worden ingezet. Goed georganiseerd projectmanagement én het bijbehorende opdrachtgeverschap zijn belangrijke instrumenten voor bestuur, directie en management om resultaten voor en samen met de stad te bereiken.  

Opdracht
Het projectenbureau is net van start gegaan en als interim Teammanager Projectenbureau ligt de nadruk van jou rol op het vormen van het team en het leiding geven aan het team van projectmanagers, -medewerkers en evt. ingehuurde medewerkers. Je vervult een bredere coachende en sturende rol, zodat er structuur en een cultuur ontstaat die past bij het Projectenbureau en de gemeente Zoetermeer. Je ziet toe op de kwaliteit van de projectresultaten en de toepassing van de Zoetermeerse werkwijze projectmatig werken. Onderdeel daarvan is dat je realistische afspraken maakt over (te ontwikkelen) producten en processen zodat de afspraken binnen de vastgestelde kaders, doelen, planning, kwaliteit, tijd en geld worden gehaald. Je initieert, ontwikkelt en voert als lid van het management van de afdeling mede het beleid van de afdeling uit en levert een belangrijke bijdrage aan de vakontwikkeling die centraal staat. Naast dat je het bestuur goed en op tijd adviseert en ondersteunt, zorg je samen met je team voor een goede afstemming van het werk met andere afdelingen binnen de gemeente zodat integrale producten (verder) ontwikkeld kunnen worden. Belangrijk onderdeel daarvan is de zorg voor een kwalitatief en kwantitatief voldoende beschikbaarheid van projectmanagers afgestemd op de vraag. Je weet van het nieuw op te zetten Projectenbureau (startdatum 01-03-2021) een afdeling te maken waar jouw team zich dagelijks met veel plezier en enthousiasme inzet om de plannen en ambities van Zoetermeer te realiseren.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Geeft leiding aan het team van projectmanagers, projectmedewerkers en externen en vervult hierin een coachende, verbindende en sturende rol, zodat een structuur en cultuur ontstaan die passen bij het Projectenbureau en de gemeente Zoetermeer;
 • Realiseert de afspraken over (te ontwikkelen) producten en processen zodanig, dat de afspraken binnen de vastgestelde kaders, doelen, planning, kwaliteit, tijd en geld worden gehaald;
 • Zorgt voor goede werkomstandigheden en begeleiding van medewerkers van het team, gericht op een optimale inzet en arbeidsmotivatie;
 • Initieert, ontwikkelt en voert als lid van het management van de afdeling mede het beleid van de afdeling uit en levert een bijdrage aan de vakontwikkeling die centraal staat;
 • Ziet toe op de kwaliteit van producten en de toepassing van de Zoetermeerse werkwijze Projectmatig Werken;
 • Draagt de verantwoordelijkheid voor het niveau van kennis en expertise binnen het team;
 • Initieert, ontwikkelt, plant en voert complexe taken en beleid van het team uit;
 • Zorgt voor een goede afstemming van de activiteiten van het team met activiteiten van andere afdelingen binnen de gemeente, zodat integrale producten tot stand komen;
 • Adviseert en ondersteunt het bestuur.

Vereisten / knock-outcriteria

NB: We willen voorkomen dat er een werknemer / werkgeversrelatie ontstaat, reden waarom we onderstaand vereiste / knock-outcriterium hanteren.

 • Je hebt in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever. Met deze opdracht kom je niet uit op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden. (Er is dus geen sprake van een 4e overeenkomst of een contractduur van meer dan 3 jaar).
 • Een afgeronde opleiding op wo-bachelor niveau.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met leidinggeven of als coördinator.
 • Voor deze functie geldt een maximaal uurtarief van € 100,- incl. reiskosten, excl. BTW.

Gunningscriteria

 • Een afgeronde academische opleiding in de richting van bestuurskunde, ruimtelijke ontwikkeling, het sociaal domein of duurzaamheid (15 punten).
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als teammanager binnen een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 8 jaar (35 punten).
 • Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen en coachen van medewerkers binnen in een nieuw te ontwikkelen groep (15 punten).
 • Aantoonbare kennis en meerjarige werkervaring op het gebied van projectmanagement, waaronder de beheersmatige aspecten van projectmanagement en risicomanagement (15 punten).
  9. Aantoonbare werkervaring met het rechtstreeks aan het bestuur en/ of de directie adviseren:
  a) binnen een gemeente (20 punten);
  b) binnen een politiek gestuurde organisatie (10 punten);
  c) geen aantoonbare werkervaring met het rechtstreeks aan het bestuur en/of de directie adviseren en/of niet binnen een gemeente of politiek gestuurde organisatie (0 punten).

Competenties

 • Projectmanagement.
 • Leidinggeven.
 • Omgevingsbewust zijn.
 • bestuurlijke sensitiviteit.
 • Ontwikkelen medewerkers.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 19 april 2021 van 11.00 uur tot 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 16 april 2021 bericht.

Overige informatie

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.