• darkblurbg

Teammanager Projecten VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Teammanager Projecten voor 24 - 32 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 6 maanden. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 5 januari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht Taken en werkzaamheden
die moeten worden uitgevoerd tijdens de opdracht: Algemene omschrijving

De Gemeente Hilversum is op zoek naar een teammanager Projecten die maatschappelijke betrokkenheid laat zien in ambitie én resultaten. Een manager die doelgericht is en met ruimte voor initiatieven van anderen, coachend leiding geeft aan vernieuwing en verbetering. Je bent bereid om die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden, en stimuleert en helpt je medewerkers om hetzelfde te doen. Als teammanager projecten binnen de afdeling Beleid en Ontwikkeling (B&O) geef je op een coachende manier leiding aan projectleiders en adviseurs die werken voor verschillende domeinen; met name fysiek, maar ook sociaal en bedrijfsvoering/ICT. Als teammanager projecten heb je een zakelijke en professionele insteek en uitstraling. Je bent sterk in plannen en organiseren, komt je gemaakte afspraken na en spreekt collega’s aan als zij dit niet doen. Daarnaast sta je open voor vernieuwing, enthousiasmeer je en maak je collega’s bewust van ander gedrag/andere werkwijzen. Ook heb je een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en weet je goed sturing te geven aan een multidisciplinair team en zorg je voor de juiste balans binnen het team. Verder weet je ook hoe interactie werkt tussen mensen, organisaties en systemen en ben je flexibel en kun je gemakkelijk switchen in je leiderschapsstijl en communicatietechniek. Zo pas je de communicatie aan de situatie en het publiek aan, zodat de boodschap helder overkomt. Je werkt transparant en open, zodat je verantwoording over het totaalresultaat kan afleggen.

In deze veelzijdige rol geef je leiding aan een team van ca. 30 medewerkers met een academisch of Hbo achtergrond en rapporteer je aan de afdelingsmanager. Je gaat leidinggeven aan projectleiders, juristen, projectondersteuners, een planner en een planeconoom. Als teammanager projecten ben je (naast de projectleiders) een stevige sparringpartner richting de diverse ambtelijk opdrachtgevers en soms ook bestuurlijk opdrachtgevers van de projecten. Je durft tegen te spreken en bewaakt de collegiale sturing. Daarbij signaleer je proactief mogelijke knelpunten en intervenieer je daarop snel en adequaat. Je stuurt op de  omvang, voortgang en onderlinge verbondenheid van de projectenportefeuille en prioriteert op deze portefeuille in overleg met de afdelingsmanager/directeur stadsontwikkeling en het bestuur. De focus voor het management zit op opgavesturing, eigenaarschap en tweebenigheid (basis op orde, van buiten naar binnen werken).  De projecten zijn complexe, afdeling-overstijgende projecten waarbij veel verschillende belangen spelen. Jij als teammanager projecten hebt voorts de opgave om het projectmatig werken verder te ontwikkelen, uit te bouwen en te helpen implementeren en de ontwikkeling van portfoliomanagement. Je bent verantwoordelijk om het team verder te laten groeien in rolneming, waarbij de relatie met bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever van groot belang is. Voorbeelden van een paar projecten zijn:  HOV in ‘t Gooi, masterplan Arenapark en ontwikkeling Stationsgebied.  Ook een veelheid aan kleinere ontwikkelprojecten vallen binnen de projectenportefeuille.

Je speelt een belangrijke rol in de wekelijkse regietafel fysiek, waar de afstemming plaatsvindt tussen visievorming, projecten inclusief projectmatig werken en interdisciplinaire samenwerking.

Met de komst van een directeur stadsontwikkeling eind 2020 werken we toe naar een doorontwikkeling om de grote fysieke opgaven met succes tegemoet te kunnen treden. De teammanager projecten speelt daarin een grote en belangrijke rol.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als (team)manager;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met stads- en/of gebiedsontwikkeling;

Gunningscriteria

 • Aantoonbare kennis van en/of werkervaring met projectmatig werken;
 • Aantoonbare werkervaring met begeleiden van mensen in de afgelopen 5 jaar;
 • Aantoonbare kennis van en/of werkervaring met portfoliosturing in de afgelopen 7 jaar;
 • Aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke overheid in de afgelopen 7 jaar.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Ruime coaching vaardigheden en kennis van HR-processen;
 • In staat om vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en daarvoor – samen met anderen – adequate oplossingen te vinden;
 • Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke sensitiviteit en inzicht in complexe, maatschappelijke processen/ projecten en vraagstukken.
 • Je bent flexibel, resultaatgericht en durft beslissingen te nemen waarbij je de consequenties vooraf overziet
 • Je bent stressbestendig; je hebt ervaring met onder (bestuurlijke) druk werken en keuzes maken
 • Je bent positief ingesteld en beschikt over goede netwerkvaardigheden.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op Donderdag 7 januari 2021 van 13.00 uur tot 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 6 januari 2021bericht.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.