• darkblurbg

Teammanager Samenleving VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Teammanager Samenleving voor 30 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 12 april 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 22 maart 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Het enige constante is verandering! De gemeente Waterland telt ruim 17.000 inwoners en bestaat uit de kernen Broek in Waterland, Ilpendam, Katwoude, Marken, Monnickendam, Overleek, Purmer, Uitdam, Watergang en Zuiderwoude. Waterland wordt gekenmerkt door een combinatie van authentieke kernen met hoogwaardige cultuurhistorische achtergrond, afgewisseld met een groen en open landschap met een bijzonder veenweidegebied. De naam Waterland verwijst naar de vele waterrijke gebieden, en de ligging aan de Gouwzee en het Markermeer. De ligging van Waterland nabij Amsterdam en aan het Markermeer is economisch, recreatief en toeristisch aantrekkelijk. De combinatie van  die factoren wordt ook wel gezien als ‘het Waterlandse goud’.

Opdracht
De huidige structuur van de organisatie is aangepast naar 5 teams.
Als teammanager heb je de uitdaging om mee te bouwen aan deze nieuwe organisatie! Als teammanager ben je eindverantwoordelijk voor een team en bepaal je de prioriteiten.
Je zorgt voor een adequate doorvertaling van de opdrachten van de directie binnen het team.
Je bent verantwoordelijk voor en het aanspreekpunt wat betreft de kwaliteit van de werkzaamheden van het team in z’n geheel en van de individuele resultaten van de medewerkers binnen het team. Als teammanager creëer je samen met de medewerkers binnen het team een lerende én veilige omgeving. Je stimuleert en coacht de ontwikkeling van het team als het gaat om eigenaarschap en de individuele ontwikkeling van medewerkers. De teams vervullen de rol van eigenaar van processen.
Zij zijn resultaatverantwoordelijk en werken ‘vanuit de bedoeling’.
Het is aan de teammanager om de teams daarin te faciliteren, te ondersteunen en te coachen. De personele verantwoordelijkheid voor de medewerkers binnen het team staat centraal in deze functie. Je stuurt als teammanager ongeveer 30 à 35 medewerkers aan. De teammanager is een belangrijke spil in de realisatie van de organisatiedoelstellingen en de verdere ontwikkeling van de organisatie. Je stuurt op een integrale aanpak bij het realiseren van strategische doelen en opgaven.
Ook zorg je voor de belangenbehartiging in de regio door netwerken en samen werken met externe partijen.

Inhoudelijke oriëntatie
Naast een algehele strategische visie beschik je  ook over een inhoudelijke oriëntatie zodat je een klankbordfunctie voor de medewerkers kan vervullen. In de functie van teammanager Samenleving heb je een visie op de ontwikkeling van jouw teams binnen “Samenleving”. Het beleid van de gemeente is er op gericht dat iedereen mee kan doen.
De gemeente neemt een regierol hierin. Als teammanager bekijk je vraagstukken vanuit een brede blik en heb je oog voor de uitvoerbaarheid van voorstellen. Je houdt daarbij steeds aandacht voor het resultaat en de behoefte van de inwoners. Je zorgt voor kwalitatief goede en tijdig aangeleverde stukken voor het college en de raad. Je participeert in brede netwerkoverleggen.

Voor deze opdracht worden twee specifieke aanvullende aandachtsgebieden geformuleerd, te weten:

 • Het op orde brengen van de integrale management- en verantwoordingsrapportages, inclusief het neerzetten van een heldere budgetverantwoordelijkheid;
 • Het afronden van de implementatie van de nieuwe ICT omgeving (Suite4Sociaaldomein).

Het team
Als teammanager Samenleving ben je verantwoordelijk voor de werkeenheden Jeugd, Participatie en WMO.

Vereisten / knock-outcriteria

 • BYOD – kandidaat maakt gebruik van eigen laptop en telefoon;
 • Uiterlijk 12 april beschikbaar;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Aantoonbare werkervaring als leidinggevende binnen het Sociaal Domein/Samenleving (Jeugd, Participatie en WMO);

Gunningscriteria

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als leidinggevende binnen het sociaal domein/samenlevingen (40 punten);
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als leidinggevende binnen het sociaal domein/Samenleving binnen een gemeentelijke instelling (10 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met de implementatie van Suite4sociaal domein (15 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met integrale management- en verantwoordingsrapportages, inclusief een heldere budgetverantwoordelijkheid (15 punten);
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van jeugd beleid, participatie en wmo (20 punten).

Geef duidelijk aan in het cv in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
In Waterland zijn belangrijke competenties: lef, verbinding, vertrouwen, nieuwsgierigheid.
Voor deze functie: besluitvaardigheid, verbindend vermogen, strategie en interventiekracht met verbinding.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: 30 uur per week, invulling uren in overleg

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 29 maart 2021 tussen 12:00-16:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 25 maart 2021 bericht.

Overige informatie

 • Voor de uitvoering van de opdracht is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.