• darkblurbg

Teammanager Vastgoed en Interne Dienstverlening VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Teammanager Vastgoed en Interne Dienstverlening voor 24 uur per week voor 3 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 4 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en in de laatste decennia uitgegroeid tot een middelgrote stad van 50.000 inwoners. Dat maakt dat wij als organisatie goed zijn in het combineren van denken en doen. Schouders eronder en aan de slag is ons motto. In korte tijd kunnen we goede resultaten boeken. Landelijke en regionale ontwikkelingen en eigen ambities worden opgepakt door voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen en manieren van werken. Innoveren en experimenteren helpen ons in het realiseren van onze ambities. We zoeken hiervoor actief de samenwerking met elkaar; collega’s, inwoners, ondernemers en partners. Een setting waardoor het fijn werken is in Houten. De platte structuur van de organisatie, met 12 samenwerkende teams, geeft veel ruimte voor eigen initiatief, eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling.

- Het team Vastgoed en Interne Dienstverlening (VID) kent een omvang van 22 formatieplaatsen en bestaat uit de clusters Vastgoed (7,64 fte), Facilitaire Zaken (6,14 fte) en Documentair informatieverzorging, post en archief (8,25 fte).
- Het cluster Vastgoed is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van het gemeentelijk vastgoed waaronder onderwijs-, welzijns-, cultuur- en sportaccommodaties. De primaire aandachtsgebieden zijn naast de strategische beleidsadvisering rond vastgoed het bouwtechnisch, juridisch/fiscaal en administratief beheren en verhuren van vastgoed.
- Het cluster Facilitaire Zaken is o.a. belast met aanbestedingen en contractbeheer, de uitvoering van bodetaken, het beheer en klein onderhoud van het gemeentehuis, de uitgifte van vervoermiddelen en kantoorartikelen en reprotaken.
- Het cluster Documentair Informatieverzorging/post en archief zorgt o.a. voor het beheer van papieren en digitale archieven en de uitleen van dossiers, gegevensbeheer/audittaken en de digitale registratie van in- en uitgaande post.
- Het team bestaat momenteel uit 24 betrokken vaste medewerkers (aangevuld met enkele inhuurkrachten).

Taken en werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden in deze tijdelijke opdracht:
De nadruk komt in deze interimopdracht vooral te liggen op het verstevigen van de rol in het beheer van de vastgoedportefeuille met aandacht voor onderliggende contractafspraken en aanbestedingstrajecten. Ook zullen binnen de clusters van het team tijdens de termijn van deze opdracht een aantal vacatures moeten worden ingevuld.

Deze specifieke opdrachten spelen naast onderstaande reguliere managementtaken:

 • Je verzorgt de dagelijkse aansturing en coaching van je medewerkers, bij de uitvoering van hun reguliere taken en projectmatige inzet, zoals vastgelegd in het teamjaarplan.
 • Je bent verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering met de bijbehorende middelen van het team (PIOFA-taken).
 • Je zorgt hierbij voor een goede balans en capaciteitsverdeling voor de uitvoering van de going concerntaken en stemt dit regelmatig af in je werkoverleg met de directie.
 • Je neemt deel aan periodieke overleggen van het managementteam (TMO) met betrekking tot concernbrede zaken. 

Vereisten / knock-outcriteria

 • Aantoonbare werkervaring als manager in het werkveld vastgoedbeheer.
 • Aantoonbare werkervaring met de planning en control cyclus en uitvoering van personeelsbeleid.
 • Maximaal uurtarief van € 72,- exclusief BTW en inclusief reiskosten woon- werkverkeer.

Gunningscriteria

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als teammanager in het domein van vastgoed en facilitaire zaken.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met coaching en mensgerichte aanpak.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met jaarplannen, P&C cyclus en personeelsbeleid binnen een gemeentelijke organisatie.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met sturing op meerjarige onderhoudsplannen en aanbestedingstrajecten.

Competenties

 • Uitgesproken mensgericht;
 • Coachingsvaardig - verbindend - communicatief;
 • Plannen/organiseren;
 • Daadkrachtig, probleemoplossend vermogen;
 • Affiniteit met gemeentefinanciën.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr  (3-4 van 5 dagen inzetbaar).

Planning
De gesprekken zijn gepland op vrijdag 11 december 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 9 december 2020 bericht.

Overige informatie
De gemeente Houten kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.