• darkblurbg

Teamondersteuner VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Teamondersteuner voor 24 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 22 februari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de ruim 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus. 

Onze ongeveer 240 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. De gemeentelijke organisatie werkt sinds 2018 opgaven gestuurd en gebiedsgericht. In 3 grotere gebiedsteams wordt integraal in gebieden gewerkt en worden gemeente brede opgaven in gezamenlijkheid opgepakt. Vanaf 1 maart 2021 gaan we met kleinere en meer herkenbare teams werken en gaan we naar een duidelijke, resultaatgerichte sturing van onze gemeentelijke organisatie. Een behoefte die zowel bij het college, het management als bij de medewerkers leeft. We gaan inhoud geven aan het ambtelijk opdrachtgeverschap.

Meer informatie vindt u op de pagina Onze organisatie.

Opdracht

Onze organisatie is in ontwikkeling. Onder de titel ‘Focus en Ruimte’ werken we langs vier sporen waar veel onderlinge samenhang tussen zit:

 • Verbeteren van het planmatig werken;
 • Het verbeteren van de (ambtelijke) sturing in de organisatie;
 • Ontwikkelen naar kleinere en herkenbare teams;
 • Verbeteren van de samenwerking: hoe doen we het samen?

Op dit moment zijn de medewerkers georganiseerd in 7 grote teams, die worden aangestuurd door een teamleider (kwartiermaker). Met de implementatie van kleinere, zelforganiserende teams per 1 maart a.s. en de introductie van een nieuw sturingskader, veranderen de sturende en ondersteunende rollen in de organisatie. De medewerkers en teams staan centraal; zij moeten hun werk goed kunnen organiseren (zelforganisatie) en hebben daarbij heldere kaders en ondersteuning nodig. De kaders richten we in langs de lijn van ambtelijk opdrachtgeverschap. De ondersteuning organiseren we onder andere door introductie van de rol van teamondersteuner.

De teamondersteuners vormen samen een ‘pool’ en elk team heeft een teamondersteuner als eerste aanspreekpunt. De teamondersteuner staat naast het team en biedt, zowel op aangeven van het team als proactief (op basis van afgesproken processen en methoden of op basis van signalen) ondersteuning. Niet door oplossingen te bieden, maar door vragen te stellen en door het team zelf in staat te stellen om haar eigen oplossingen te vinden. Hoe de ondersteuning van de teams er in de praktijk uit ziet zal per team en per situatie verschillen. Het is maatwerk.

Wij zijn op zoek naar een ervaren teamcoach die in de rol van teamondersteuner een aantal teams en de medewerkers daarin ondersteunt in hun ontwikkeling naar zelforganisatie.

Wij zoeken iemand die zich snel de bedoeling van de organisatieontwikkeling in De Bilt eigen kan maken. Iemand die niet in de valkuil van ‘de leidinggevende’ stapt en zelf de oplossing is. We zoeken iemand die zonder dat te doen, toch wordt ervaren als helpend, die medewerkers, teams en daarmee de organisatie verder brengt in de beoogde richting.

Voor deze opdracht zal je in elk geval als teamondersteuner van het nieuwe team Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO) aan de slag gaan. BMO bestaat uit: de bestuurssecretaris, de juridisch controller, 4 bestuurssecretaressen, de ambtelijk secretaris OR, een managementassistent, 2 functionarissen gegevensbescherming (die ook voor andere gemeenten werken) een controller en een juridisch adviseur bestuursrecht. Team BMO werkt met name in opdracht van het college, de directie en de concern controller.

Ook ondersteuning van andere teams en individuele coaching of casemanagement van medewerkers uit andere teams kan onderdeel vormen van de opdracht. Je bent als teamlid van het team van teamondersteuners mede verantwoordelijk voor het goed functioneren van dit team en voor het leveren van de benodigde ondersteuning aan de organisatie als geheel.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Beschikbaarheid per 1 maart 2021;
 • Aangesloten bij een beroepsorganisatie voor coaches (bij voorkeur NOBCO);

Gunningscriteria (weging)

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met implementatie van organisatieverandering bij een overheidsorganisatie (25 punten).
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als coach bij een overheidsorganisatie (25 punten).
 • Aantoonbare recente (korter dan of gelijk aan 1 jaar geleden) ervaring met het coachen van zowel young professionals als medior/ senior professionals binnen de gemeentelijke overheid (10 punten);
 • Aantoonbare ervaring op het met succes kunnen interveniëren bij teamontwikkeling in een politiek bestuurlijke omgeving (noem hiervan minimaal voorbeelden in het cv zodat duidelijk is in hoeverre hier aan is voldaan) (20 punten);
 • Aantoonbare ervaring in een organisatie met zelforganiserende of zelfsturende teams (noem hiervan minimaal voorbeelden in het cv zodat duidelijk is in hoeverre hier aan is voldaan) (10 punten);
 • Aantoonbare ervaring met opgaven- en gebiedsgericht werken (noem hiervan minimaal voorbeelden in het cv zodat duidelijk is in hoeverre hier aan is voldaan) (10 punten).

 Competenties

 • Je bent benaderbaar, waardeert en spreekt anderen aan, luistert, nodigt uit en verwelkomt meningen.
 • Je bent mensgericht en legt gemakkelijk verbinding op betrekkingsniveau.
 • Je kan goed observeren en luisteren, stelt de juiste vragen en zet mensen waar nodig aan tot zelfreflectie en actie.
 • Je bent in staat om confronterend te coachen met behoud van de ethiek.
 • Je bent in staat om onderliggende patronen en systeemdynamiek te doorvoelen en hier op te interveniëren.
 • Je bent proactief in het aanreiken van instrumenten en het doen van suggesties, zonder zelf de oplossing te geven of te zijn.
 • Je kunt vanuit een ‘gewetensrol’ bredere organisatievraagstukken benoemen en bespreekbaar maken en daarin adviseren aan de directie.
 • Geef in het cv duidelijk (aan de hand van een aantal referenties) aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 4 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht kan worden vervuld op dagen in afstemming met de directie.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 24 februari 2021 van 09.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 23 februari 2021 voor 12.00 uur bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.