• darkblurbg

Technisch Manager UAV contracten VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Technisch Manager UAV contracten voor 36 uur per week voor de duur van 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 12 maanden. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 18 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.

Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer. De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
De afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen (BORG) bestaat uit twee teams: het team Realisatie en het uitvoerende team Beheer en Service (B&S). Het Team Realisatie bestaat uit ca. 20 FTE en is verantwoordelijk voor het fysieke beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen: de openbare ruimte en gebouwen. Het team Realisatie is aan het professionaliseren, daartoe zijn de taken onderverdeeld in team Assetmanagement en team Projecten.

Het team Projecten heeft ervoor gekozen om zich volgens het Integraal Project Management (IPM) model te organiseren. Binnen dit team zijn we op zoek naar aanvullende IPM rollen voor de uitvoering van de projectenportefeuille. De projecten bestaan voornamelijk uit investerings-, vervangings- en herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte waarin vanuit de integrale gedachte alle disciplines worden meegenomen. Binnen de afdeling BORG wordt gewerkt met verschillende contractvormen waaronder RAW (UAV), geïntegreerde contracten (UAV-gc) en bouwteams.

Functieprofiel

Als Technisch Manager ben je verantwoordelijk voor de technische inbreng in projecten. Je zorgt voor de totstandkoming van het technisch inhoudelijke deel van projecten en dat kaders vanuit Beleid en Assetmanagement worden toegepast en vertaald naar technische specificaties. Je coördineert de werkzaamheden op het gebied van techniek en waarborgt de kwaliteit gedurende het hele project. Voor het onderdeel techniek ben je intermediair tussen het projectteam, de beheerorganisatie en externe partijen. De aan opdrachtnemers uitbestede werkzaamheden toets je gespecificeerd en inhoudelijk. Dit vereist zowel voldoende technische kennis als vakinhoudelijke proceskennis. Daarnaast ben je VCA-VOL gecertificeerd.

Verder lever je een bijdrage aan het risicomanagement in de projecten en ben je verantwoordelijk voor het signaleren en beheersen van de technische risico’s en sparringpartner van het team op planning, risico’s en organisatie. Ook draag je bij aan de ontwikkeling van de organisatie. Je hebt een coachende rol voor collega technisch manager(s) en werkt samen met de medewerkers van de teams Projecten en Assetmanagement aan het verbeteren en standaardiseren van het Technisch Management. Je deelt actief kennis en ervaringen op jouw vakgebied.

De Technisch manager is verantwoordelijk voor de volgende werkprocessen: 

 • Configuratiemanagement
 • Technische conditionering
 • Definitie
 • Ontwerpen

Het accent ligt op de volgende werkzaamheden:

 • Ophalen van technische wensen of eisen voor de programma’s van eisen /uitgangspunten van projecten en ontwikkeling en standaardisatie van (technische) kaders in samenwerking met Assetmanagement en Beleid;
 • Eerste aanspreekpunt voor de assetmanagers vanuit het team Projecten;
 • Inventariseren bij o.a. de assetmanagers van de verschillende technische, functionele en ruimtelijke wensen of eisen om te komen tot een consistent uitvoeringsontwerp, bestek of vraagspecificatie (inclusief onderbouwing en vastlegging van gemaakte keuzes en beslissingen) die door derden worden opgesteld;
 • Coördinatie en beoordeling van de benodigde technische onderzoeken voor de technische conditionering van het project;
 • Aansturing van en aanspreekpunt voor gecontracteerde ingenieursbureaus op het gebied van techniek;
 • Kwaliteitsborging van geleverde producten door ingenieursbureaus en andere adviesbureaus;
 • Het (periodiek) toetsen van het ontwerp of aan de gestelde eisen wordt voldaan;
 • Beoordelen van SSK-ramingen in relatie tot ontwerpproducten;
 • Adviseren over meer- / minderwerk of verzoeken tot wijzigingen aan de contractmanager;
 • Samenwerken met de overige IPM-teamleden om zo efficiënt mogelijk het projectresultaat te behalen;
 • Bewaken van de technische uitvoering van het ontwerp tijdens de realisatie;
 • Bijdragen aan het ontwikkelen, toepassen en borgen van kennis en expertise op het technische vakgebied in de gemeentelijke organisatie;
 • Coachen van medewerkers van de gemeente op het gebied van technisch management. Specifiek het inhoudelijk aansturen en begeleiden van de technisch manager die nog in opleiding is.

Minimumeisen

 • Persoonlijk geschreven motivatiebrief door de kandidaat zelf. Deze dient verwerkt te zijn in het cv;
 • Een afgeronde opleiding in de richting van civiele techniek op minimaal mbo niveau;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als technisch projectleider in het civieltechnische vakgebied;
 • Uurtarief maximaal € 90,00 exclusief BTW, inclusief reiskosten woon-werk;

Gunningscriteria

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar binnen een overheidsinstelling;
 • Aantoonbare kennis van en werkervaring met het realiseren van (multidisciplinaire) infrastructuur projecten;
 • Aantoonbare kennis van en werkervaring met technisch management in IPM-projectteams in de volgende contractvormen: Bouwteam-, UAV- en UAV-gc contracten;
 • Aantoonbare kennis van en werkervaring met de aansturing van extern ingehuurde ingenieursbureaus en risico gestuurd werken;
 • Aantoonbare werkervaring met coaching en begeleiding van medewerkers in opleiding.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Zelfstandigheid.
 • Zelforganisatie.
 • Kwaliteitsgerichtheid.
 • Communicatief.
 • Overtuigingskracht.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag tot en met vrijdag.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 7 januari 2021 van 9:00 tot 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 22 december 2020 bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.