• darkblurbg

Technisch Vastgoedmanager regio Zuid-Holland VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Technisch Vastgoedmanager regio Zuid-Holland voor 24 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 6 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 27 september 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
De Technisch Vastgoedmanager adviseert en coördineert het beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed, incl. de bijbehorende installaties en het serviceonderhoud, binnen het Team Vastgoed & Openbare Ruimte.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Bewaken contracten (managementrapportages, periodiek overleg) en opdrachtgever voor aanvullende advieswerkzaamheden op het gebied van planmatig en correctief onderhoud;
 • Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het planmatig onderhoud aan bouwdelen en gebouw gebonden installaties van de gemeentelijke objecten;
 • Verantwoordelijk voor het laten opstellen en toetsen van de meer jaren onderhoudsbegroting van de gemeentelijke objecten;
 • Zorgdragen voor de aanwezigheid, juistheid en volledigheid van de MeerJarenOnderhoudsBegrotingen van de gemeentelijke objecten;
 • Het aansluiten van de staat van het onderhoud van de gemeentelijke objecten bij het onderhoudskwaliteitsbeleid;
 • Het laten uitvoeren van al het onderhoud conform de in het jaarplan vastgestelde budgetten;
 • Verantwoording dat het onderhoud aan de gemeentelijke accommodaties wordt uitgevoerd conform wet- en regelgeving (compliance). Je signaleert ontwikkelingen en trends (duurzaamheid), bestudeert nieuwe en in ontwikkeling zijnde regelgeving en de bestaande jurisprudentie, interpreteert wet- en regelgeving en adviseert proactief over de vertaling van regelgeving, procedures en verordeningen naar de dagelijkse praktijk;
 • Verantwoording dat de projectdossiers (technisch dossiers) ten aanzien van het onderhoud uniform ingericht en op orde zijn en zorgdragen dat in de objectdossier of logboeken de wettelijk verplichte of benodigde informatie aanwezig is;
 • Fungeren als projectmanager voor complexe en multidisciplinaire onderhoudsprojecten.
 • Controle van de rapportages over de voortgang van de onderhoudsprojecten van de externe beheerder door middel van periodieke en afwijkingsrapportages conform de vastgestelde projectmanagement methodiek;
 • Budgethouder en -verantwoordelijke voor het in het jaarplan vastgestelde onderhoudsbudget, je rapporteert over afwijkingen en adviseert over benodigde bijstelling richting de desbetreffende Assetmanager en Teamleider door middel van managementrapportages;
 • Controle van de geleverde financiële informatie en rapportages in het kader van de planning & control cyclus op het gebied van onderhoud;
 • Verantwoordelijk voor het doorlopen van de (Europese) inkoop- en aanbestedingsprocedures voor het onderhoud;
 • Stuurt externe beheerders en leveranciers aan, beoordeelt goedkeuringsaanvragen met bijbehorende offertes en bewaakt de uitvoeringsplanning en daaraan gekoppelde budgetten.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Aantoonbare werkervaring als projectleider van vastgoed onderhoudsprojecten.

Gunningscriteria

 • Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar als technisch vastgoed manager (30 punten);
 • Aantoonbare werkervaring als vastgoed manager bij een 100.000+ gemeente (30 punten);
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen en beoordelen van MJOP’s (20 punten)
 • Aantoonbare kennis van NEN2767 (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent ondernemend en resultaatgericht;
 • Je weet samenwerking te initiëren en te stimuleren;
 • Je schakelt snel tussen je klanten, externe partners en interne organisatie, hierbij communiceer je makkelijk en weet je mensen mee te nemen;
 • Je kunt je daarnaast ook zakelijk opstellen en gaat indien nodig een stevige onderhandeling met een externe partij niet uit de weg. Je houdt optimaal overzicht over de verschillende projecten en budgetten, weet de juiste prioriteiten te stellen en handelt hierna resoluut;
 • Je bent politiek sensitief en hebt ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • Je hebt een positieve werkhouding en neemt anderen mee in jouw enthousiasme.

CV-eisen
Maximaal 2 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg met de kandidaat.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 28 september 2021 (aan het begin óf aan het einde van de dag). De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 27 september 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

Overige interim / freelance / zzp opdrachten week 38     Geld verdienen met een tip