• darkblurbg

Themaverantwoordelijke kerninstrumenten Omgevingswet VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Themaverantwoordelijke kerninstrumenten Omgevingswet voor 20 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 6 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 13 januari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) werkt voor twee gemeenten: Voorschoten en Wassenaar. De WODV heeft een prettige en informele werksfeer. Wij zoeken ondernemende en resultaatgerichte mensen die hun ervaring, kennis en creativiteit willen inzetten in de WODV.

Het voornemen is om vanaf het voorjaar van 2021 weer verder te gaan als afzonderlijke gemeentelijke organisaties. De werksfeer is prettig en informeel en wij werken conform de adviezen van het RIVM zoveel mogelijk thuis. Wij zoeken ondernemende en resultaatgerichte mensen die hun ervaring, kennis en creativiteit bij ons willen inzetten.

Afdeling
Als themaverantwoordelijk kerninstrumenten maak je onderdeel uit van het programmateam Omgevingswet. Het programmateam Omgevingswet staat aan de lat voor het verwezenlijken van de ambitie “Met de implementatie van de Omgevingswet willen we ontwikkelingen in de leefomgeving mogelijk maken. Daarbij staan vertrouwen en onze inwoner/initiatiefnemer centraal”. Binnen dit programmateam zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd, waaronder ook de kerninstrumenten. Hiervoor ben jij verantwoordelijk.

Opdracht
Wij zoeken per direct een enthousiaste themaverantwoordelijke kerninstrumenten met de volgende rol en werkzaamheden:
Het programmateam is aanjager van de invoering Omgevingswet en heeft daarbij een regierol. Dat betekent dat je als themaverantwoordelijke:

 • Verantwoordelijk bent voor het wat en waarom
  • je prioriteert in de doelen;
  • je monitort of en hoe de inspanningen van een ontwikkelteam leiden tot de doelen;
  • je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de ambtelijke en bestuurlijke organisatie;
 • Verantwoordelijk bent voor het uitdagen van de verschillende ontwikkelteams vallend onder het thema kerninstrumenten.
  • je ondersteunt de ontwikkelteamleden bij het wegnemen van de belemmeringen;
  • je faciliteert op aanvraag van het ontwikkelteam en treedt in overleg over wat ze zelf kunnen doen en wat het programmateam erin kan betekenen;
 • Contact hebt met regionale ketenpartners, buurgemeenten etc. i.v.m. het verder vormgeven van de werkprocessen ten behoeve van de kerninstrumenten.
 • De verbinding zoekt met
  • de themaverantwoordelijken DSO & dienstverlening, regionale samenwerking, organisatie en communicatie & participatie;
  • de verschillende disciplines binnen de WODV.
 • Samen met de ontwikkelteams tot aan 1-1-2022 aan de lat staat voor het behalen van de volgende resultaten:
  • opleiden en oefenen met de intaketafel, omgevingstafel en het nieuwe werkproces omgevingsvergunning op basis van het door het ontwikkelteam opgestelde trainingsschema;
  • opleiden, oefenen en de basis op orde aan de hand van de door het ontwikkelteam opgestelde roadmap omgevingsplan;
  • visie op de programma’s;
  • plan van aanpak omgevingsvisie;
  • plan van aanpak omgevingsplan.

NB: op dit moment zijn de volgende ontwikkelteams al gestart omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsvergunning, overgangsrecht en gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Minimaal 6 maanden aantoonbare werkervaring met de implementatie van de Omgevingswet in de afgelopen 2,5 jaar;
 • Een korte geschreven motivatie door de kandidaat zelf (opgenomen in het cv);

Gunningscriteria

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in projectmatig en/of programmatisch werken in de afgelopen 5 jaar;
 • Minimaal 6 maanden aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstelling in de afgelopen 3 jaar;
 • Minimaal 6 maanden aantoonbare werkervaring in een regisserende rol (aansturing, monitoring en regie) binnen de omgevingswet in de afgelopen 5 jaar;
 • Maximum uurtarief van € 65,- inclusief reiskosten en exclusief BTW;
 • Uiterlijk beschikbaar per 25 januari 2021.

Competenties
We zoeken een resultaatgerichte persoonlijkheid die snel kan schakelen, kritische vragen durft te stellen en een frisse blik heeft op de implementatie van de Omgevingswet. Je bent voor de ontwikkelteamleden benaderbaar om te sparren, waarbij je ze in hun kracht zet. Daarbij daag je ze via een mensgerichte stijl uit om tijdig tot een resultaat te komen.

 • Strategisch denkniveau;
 • Van abstract naar concreet kunnen denken en weer terug;
 • Kunnen uitdragen van de urgentie van de implementatie en ambassadeur van de Omgevingswet binnen de ambtelijke organisatie;
 • Verbinder (tussen programma & organisatie en binnen het programma);
 • Flexibel (in dagen, manier van werken, veranderingen);
 • Teamplayer.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties inclusief een korte motivatie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag t/m donderdag, aantal uur wordt flexibel tijdens deze dagen ingezet.

Planning
De gesprekken bij de Werkorganisatie Duivenvoorde zijn gepland op maandag 18 januari 2021 tussen 13.00 en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 15 januari 2021 bericht.

Overige informatie
Werkorganisatie Duivenvoorde zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.