• darkblurbg

Toezichthouder VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Toezichthouder voor 16 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 6 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 26 februari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Gemeente Midden-Delfland
Is een oer-Hollandse gemeente met een waardevol agrarisch veenweidelandschap. Typerend voor het gebied is de koe die nog gewoon in de wei staat. Ondanks oprukkende verstedelijking is het oorspronkelijk cultuurlandschap met de vele sporen uit het verleden bewaard gebleven. Het open groengebied is als recreatiegebied van groot belang voor de leefbaarheid voor de inwoners van de omliggende steden. Samen met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties en andere overheden werkt de gemeente aan behoud en versterking van de ongekende kwaliteiten.

Opdracht
Je controleert de uitvoering en oplevering van alle bouwwerken en –werkzaamheden, inclusief de complexere bouwplannen. Je bent belast met de opsporing, controle en rapportage van illegale bouwwerken, illegale bouwactiviteiten en illegaal gebruik. Je draagt zorg voor handhaving en controle op de voorwaarden bij verleende omgevingsvergunningen en sloopvergunningen en zorgt voor de administratieve afhandeling volgens de daarvoor vastgestelde procedures. Je registreert de bevindingen van de rapportages in Squit.

Minimumeisen / knock-outcriteria

 • Beschikbaarheid op werkdagen op dinsdag en donderdag;
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten;
 • Een afgeronde opleiding in de richting van Bouwkunde op minimaal mbo niveau 4;
 • Uurtarief van maximaal € 70,00 incl. reiskosten, en excl. BTW;

Gunningscriteria (weging)

 • Aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van toezichthoudende taken in een landelijke omgeving in de afgelopen 5 jaar (duidelijk weergegeven in het cv) (20 punten);
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van bouw- en woningtoezicht bij een kleine gemeente van maximaal 20.000 inwoners in de afgelopen 5 jaar (35 punten);
 • Aantoonbare werkervaring bij een Omgevingsdienst in de afgelopen 7 jaar (15 punten);
 • Een afgeronde opleiding ABW 1 (15 punten);
 • Een afgeronde opleiding / cursus asbestdeskundige (10 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met Squit XO (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je kunt zelfstandig werken.
 • Duidelijk in je communicatie.
 • Goede contactuele eigenschappen.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Di – Do.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 2 maart 2021 vanaf 09.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 1 maart 2021 bericht.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.