• darkblurbg

Toezichthouder Bouw VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Toezichthouder Bouw voor 18 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 6 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 14 mei 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 330 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd, wat blijkt uit ons ‘Beste Werkgever’-keurmerk, en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

De functie is bij het team veiligheid en handhaving binnen de afdeling Wijkbeheer. Het team is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de fysieke leefomgeving en diverse veiligheidstaken (openbare orde, veiligheid, crisisbeheersing). Het team bestaat uit  13 medewerkers.

Opdracht
Je houdt toezicht op  bestaande bouw (controle op illegale bouw/ strijdig gebruik). Hierbij werk je nauw samen met de collega’s  zoals handhavingsjuristen, toezichthouders,  vergunningverleners en r.o juristen. 

Behalve buitentoezicht en controleren in het kader van handhavingstrajecten is dossieronderzoek een belangrijk onderdeel van de functie. Je rapporteert je bevindingen aan de handhavingsjuristen. Hiervoor is het belangrijk dat je nauwkeurig en volledig je bevindingen schriftelijk vastlegt.  Daarnaast zijn goede communicatieve vaardigheden essentieel  voor het vervullen van de functie.

Gunningscriteria (weging)

  • Een afgeronde opleiding op het vakgebied bouwkunde op minimaal hbo bachelor niveau (15 punten).
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als toezichthouder of handhaver bouw bij een gemeente in de afgelopen 6 jaar (30 punten).
  • Aantoonbare werkervaring met projecten op het gebied van toezicht bestaande bouw/handhaving strijdig gebruik in de afgelopen 2 jaar (duidelijk weergegeven in het cv) (35 punten).
  • Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties

  • Je hebt goede communicatieve vaardigheden;
  • Je bent zelfstandig, flexibel en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
  • Je werkt zorgvuldig en precies (ook schriftelijk);
  • Teamwork is voor jou vanzelfsprekend;
  • Je hebt oog voor de politieke omgeving waarin je werkt.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 18 mei 2021 van 14:00 uur tot 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 17 mei 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.