• darkblurbg

Toezichthouder Civiel VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Toezichthouder Civiel voor 36 uur per week voor 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 3 maal 12 maanden. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: MBO+. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 18 januari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.

Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer. De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
De afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen (BORG) is verantwoordelijk voor het fysieke beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen: de openbare ruimte en gebouwen. Vanwege het toenemende aantal projecten in de uitvoeringsfase binnen de gemeente is er behoefte aan uitbreiding van capaciteit op het gebied van toezicht op civieltechnische projecten.

Wij zoeken een enthousiaste en proactieve toezichthouder die zorg draagt voor een deskundige en daadkrachtige aansturing van het uitvoerende bouwproces en verantwoordelijk is voor het toezicht op de technische naleving van het contract. Je hebt kennis en ervaring met civieltechnische, binnenstedelijke projecten (groot onderhoud, herinrichtingen en rioolvervanging). Je durft verder te kijken dan je eigen vakgebied en toont betrokkenheid in de ontwikkelingen binnen de organisatie en op het vakgebied. Je bent een echte teamspeler en je denkt in oplossingen. Je bent bereid om indien nodig ook buiten reguliere kantoortijden werkzaamheden te verrichten.

Je draait mee in onze projectteams en voelt je integraal verantwoordelijk voor het projectresultaat. Als civieltechnisch toezichthouder hou je je bezig met het monitoren, toetsen en registreren van meerdere projecten in de openbare ruimte tijdens de realisatiefase. Je communiceert met de aannemer, directievoerder en bevoegd gezag. Je beoordeelt werkplannen , weekrapporten, termijnstaten, meer- en minderwerk, de voortgang, de kwaliteit van het werk en doet voorstellen met betrekking tot afwijkingen. Je woont bouwvergaderingen bij en bent het centrale aanspreekpunt voor de omgeving en de aannemer. Je bent gewend om op professionele en klantvriendelijke wijze met inwoners te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk. Je rapporteert over je werkzaamheden aan de directievoerder.

De werkzaamheden:

 • Toezicht houden op civiele werken in de openbare ruimte, uitgevoerd door aannemers;
 • Deelname aan project- en uitvoeringsteams;
 • Het (mede) organiseren en bijwonen van bouwvergaderingen;
 • Het adviseren over materialen, prijs/kwaliteitsverhouding en de toepassing van technieken;
 • Het controleren van de uitvoerende werkzaamheden (kwaliteit, hoeveelheden, voortgang) volgens bestek, tekeningen en planning;
 • Het aansturen van de aannemer bij afwijkingen in de uitvoering t.o.v. het bestek en tekeningen;
 • Het in samenspraak met de directievoerder beoordelen van ingediend meer en minderwerk;
 • Het bijhouden van de bestekadministratie;
 • Eerste aanspreekpunt zijn voor gebruikers, omwonenden en belanghebbenden (o.a. bevoegd gezag) en afhandelen van meldingen en vragen in afstemming met het projectteam;
 • Toezicht houden op de (verkeers-)veiligheidsaspecten op en rond het werkterrein conform het VGM-beleid en VGM-handboek van de gemeente Gooise Meren.

Minimumeisen / knock-outcriteria

 • De motivatie dient in het cv te worden verwerkt;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau;
 • In bezit van een geldig certificaat VCA;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Toezichthouder van civieltechnische projecten;
 • Uurtarief maximaal € 70,- exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werk;

Gunningscriteria

 • Minimaal een afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau in de richting van Civiele Techniek;
 • In bezit van een geldig certificaat VCA VOL;
 • Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar als Toezichthouder van civieltechnische projecten bij een gemeente;
 • Aantoonbare kennis van UAV, blijkend uit een relevante opleiding;
 • Aantoonbare kennis van RAW, blijkend uit een relevante opleiding.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Zelfstandig
 • Samenwerken in teams
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Onderhandelend vaardig
 • Communicatief vaardig
 • Klantgericht

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen 
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland nog nader te bepalen. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen tijdig bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.