• darkblurbg

Toezichthouder Civiel VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Toezichthouder Civiel voor 36 uur per week voor de duur van 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 3 maal 12 maanden. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: MBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 26 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.

Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en Gooimeer. De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Afdeling De afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen (BORG) bestaat uit twee teams: het team Realisatie en het uitvoerende team Beheer en Service (B&S). Team Het team Realisatie bestaat uit ca. 20 FTE en is verantwoordelijk voor het fysieke beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen: de openbare ruimte en gebouwen. In nauwe samenwerking met de afdeling Mens en Omgeving wordt beleid ten aanzien van deze kapitaalgoederen ontwikkeld. Verder is de afdeling verantwoordelijk voor de programmering en planning, de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden en projecten. Ook adviserende taken behoren bij de verantwoordelijkheden van het Team.

Het team Realisatie wordt aangestuurd door het hoofd BORG en bestaat drie clusters: Projectmanagement, Asset Management en Ondersteuning.

Opdracht
Wij zoeken een gemotiveerde Toezichthouder Civiel, deze houdt zich bezig binnen een breed taakveld binnen het civiele werkterrein. Daarbij ligt het accent op de volgende werkzaamheden:

 • Houdt toezicht en controleert op civieltechnische werkzaamheden in de openbare ruimte uitgevoerd door aannemers (onderhoud aan wegen, riolering, OV/VRI, kabels en leidingen);
 • Ondersteunt de Asset Managers en Werkvoorbereiders Wegen, Rioleringen, OVL/VRI;
 • Werkt in het verlengde van de Coördinator Kabels en Leidingen en houdt toezicht op de uitvoering werkzaamheden MooR;
 • Werkt volgens het VGM-beleid en het VGM-handboek van Gooise Meren;
 • Monitoren storingsonderhoud;
 • Aansturen aannemers;
 • Het mede organiseren en bijwonen van bouwvergaderingen;
 • Verzorgt de administratie en technische zaken omtrent civieltechnische werkzaamheden;
 • Is aanspreekpunt voor bewoners en gebruikers en adviseert bij het afhandelen van klachten en problemen.

Minimumeisen / knock-outcriteria

 • De motivatie dient in het cv te worden verwerkt;
 • In het bezit van VCA-basis of bereid dit te behalen binnen 3 maanden na start opdracht;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau Civiele techniek;
 • In het bezit van een rijbewijs B;
 • Uurtarief maximaal € 70,00 exclusief btw en inclusief reiskosten (en reistijd) woon-werk;

Gunningscriteria

 • In het bezit van VCA-VOL;
 • Minimaal afgeronde mbo opleiding in de richting van Civiele Techniek;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als civieltechnisch toezichthouder;
 • Aantoonbare affiniteit met beheer openbare ruimte blijkend uit relevante werkervaring;
 • Aantoonbare kennis van de UAV 2012;
 • Aantoonbare ervaring met RAW-systematiek.

Competenties

Zelfstandigheid

 • Is in staat zelfstandig klussen van uiteenlopende aard te begeleiden in de uitvoering;
 • Zoekt zelf naar oplossingen;
 • Laat aandacht niet verslappen en laat geen werk liggen;
 • Heeft eigen netwerk.

Creativiteit

 • Betreedt bij tegenslagen nieuwe paden of bedenkt alternatieve oplossingen;
 • Denkt in klantoplossingen en bouwt hierbij verder op bestaande ideeën;
 • Kan goed improviseren; bedenkt makkelijk nieuwe ideeën, producten of diensten.

Kwaliteitsgerichtheid

 • Controleert eigen werk uitvoering;
 • Maakt weinig tot geen fouten;
 • Is bewust van verwachtingen en eisen die worden gesteld;
 • Zorgt voor vier-ogen principe;
 • Vraagt feedback.

Nauwkeurigheid

 • Is zorgvuldig en let op details, ook onder hoge tijdsdruk;
 • Werkt met ingewikkelde zaken en houdt het overzicht over details;
 • Herkent tekortkomingen van zichzelf en anderen en zorgt voor verbetering.

Communicatief

 • Gesprekken verlopen efficiënt en duidelijk;
 • Past het taalgebruik aan op de situatie;
 • Kan goed luisteren, samenvatten en anticiperen;
 • Heeft een open houding, is een teamplayer;
 • Grijpt bij problemen tijdig in. Gaat, indien nodig, escalaties niet uit de weg;
 • Zorgt, indien nodig, voor tijdige terugkoppeling aan Asset Managers en andere collega’s.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 3 december 2020 van 09.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 2 december 2020 bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.