• darkblurbg

Toezichthouder handhaver Wet natuurbescherming gebieden onderdeel stikstof VACATURE

Wij zijn op zoek naar een 2 Toezichthouders handhaver Wet natuurbescherming gebieden onderdeel stikstof voor 32 - 36 uur per week voor de duur van 6 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 20 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) werken circa 200 bevlogen en ervaren collega’s aan de opstelling van adviezen en de uitvoering van milieutaken van zeventien gemeenten in Noord-Holland-Noord. Daarnaast is de provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. We houden ons bezig met bodemkwaliteit, klimaat, natuur, milieu, duurzaamheid, energietransitie, lucht, afval, asbest externe veiligheid, zwemwater, wegen en vaarwegen. Het vakgebied milieu, klimaat en natuur is volop in beweging en in de actualiteit. Werken bij de OD NHN staat dan ook garant voor uitdaging en dynamiek. En dat in een open en informele werksfeer waarin van elkaar leren voorop staat: samen gaan we voor het beste resultaat. Dat maakt dat onze medewerkers de collegialiteit bij de OD NHN als zeer hoog waarderen. OD NHN omarmt Het Nieuwe Werken (HNW) waarbij je de ruimte krijgt de taken naar eigen inzicht uit te voeren, en deels ook op een andere plek te werken. Flexibel en zelfstandig. Op die manier kun je werk en privé goed in balans brengen. Onze werkzaamheden omvatten uiteenlopende terreinen (milieu, duurzaamheid en natuur), en dat zorgt voor talloze mogelijkheden om je bij ons te ontplooien. Wij zijn gevestigd in een modern en goed bereikbaar kantoor, vlakbij het station, uitvalswegen en het centrum van Hoorn.

Opdrachtomschrijving 
Dit doe je 
Je voert inspecties en controles uit op de Wet Natuurbescherming, onderdeel stikstof. Daarnaast schrijf je mee aan werkinstructies op dit gebied, praat je mee in zowel interne als externe werkgroepen over stikstof en voer je beleidsondersteunende werkzaamheden uit. Als handhaver Wet Natuurbescherming zorg je voor het toezicht en de handhaving van deze wet op het onderdeel ‘stikstof’ in de hele provincie Noord-Holland. Je voert in het kader van de stikstof uitstoot controles uit bij bedrijven, op bouwlocaties en onderzoekt klachten en meldingen. Daarnaast treed je binnen je bevoegdheden op tegen ongewenste situaties. Bij overtredingen ben je in staat bestuursrechtelijke en / of strafrechtelijke maatregelen toe te passen. Ook de advisering en beoordeling van vergunningen behoren tot de werkzaamheden. Je bent  een prettige gesprekspartner en een professionele vraagbaak op het gebied van de huidige stikstofproblematiek.

Dit zijn je collega’s
Je maakt deel uit van het team groene handhaving van de afdeling Toezicht & Handhaving. Binnen dit team werken 15 deskundige en enthousiaste collega’s aan het toezicht en de handhaving op de Wet natuurbescherming. Hoe prettig en stimulerend is het om met betrokken collega’s te werken?! Mensen met hart voor de zaak, met interesse in elkaar, in de organisatie en in nieuwe ontwikkelingen. Bij de Omgevingsdienst Noord-Hollland Noord (OD NHN) krijgt iedereen alle kansen. Aan jou om ze te benutten.

Dit ben jij 
Je weet hoe je moet omgaan met verschillende soorten overtredingen en overtreders. Je bent je ervan bewust dat een diplomatieke benadering de mooiste vruchten afwerpt. Jouw parate kennis van de Wet natuurbescherming gericht op de stikstofproblematiek en andere relevante wetten, regels en besluiten, maakt dat je zelfbewust en daadkrachtig optreedt. Je verstrekt gerichte adviezen die aansluiten op het doel achter de ‘regels’ en kunt meldingen van ongewenste situaties gedegen beoordelen. Indien nodig neem je met overtuigingskracht maatregelen. Conflicten ga je niet uit de weg, maar los je samen op. Altijd doortastend en met respect voor de ander. Je hebt een technische achtergrond, bent bekend met technische installaties, hebt kennis van de stikstof problematiek en de Aeriuscalculator heeft geen geheimen voor jou.

Vereisten

  • Aantoonbare kennis en- werkervaring natuurbeschermingswet onderdeel stikstofproblematiek.

Gunningscriteria

  • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
  • Minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van stikstof;
  • De kandidaat is bereid om bij wederzijdse interesse en bij gebleken geschiktheid na 12 maanden inhuur kosteloos in dienst te treden bij de opdrachtgever.

Competenties

  • Overtuigingskracht
  • Probleemoplossend
  • Samenwerken
  • Daadkrachtig
  • Diplomatiek

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op in de week van 23 november 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo spoedig mogelijk bericht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.