• darkblurbg

Toezichthouder Milieu VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Toezichthouder Milieu voor 36 uur per week voor de duur van 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 6 maanden. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 27 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen voor ongeveer 63.000 inwoners. Nieuwegein ligt centraal en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12. Het openbaar vervoer is zeer efficiënt met onder meer een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht.

De gemeentelijke organisatie is informeel en ambitieus. Met circa 550 medewerkers werken we aan een toekomstbestendige en bedrijvige stad. Het prachtige, moderne en lichte Stadshuis staat in het levendige centrum van Nieuwegein met volop winkels in de buurt. De lijnen in de organisatie zijn kort, er is een informele werksfeer en er is volop ruimte voor nieuwe ideeën en eigen initiatief. De bedoeling van de organisatie is om bij te dragen aan een bloeiende Nieuwegeinse samenleving door ervoor te zorgen dat iedereen zijn/haar steentje kan bijdragen.

De organisatiefilosofie kent de volgende uitgangspunten:

 • we werken vanuit de bedoeling;
 • we zijn 1 organisatie;
 • we tonen eigenaarschap.

De afdeling Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid draagt binnen de gemeente bij aan het in stand houden en vergroten van de leefbaarheid en veiligheid van de stad voor bewoners, ondernemers en gebruikers. Door toezicht en aanwezigheid in de wijken dragen we bij aan het welbevinden van onze burgers. De afdeling kent een breed scala aan producten en een grote diversiteit in doelgroepen en werkprocessen. Hier vindt alle bestuursrechtelijk en strafrechtelijk toezicht en handhaving  plaats voor uiteenlopende beleidsvelden. De afdeling bestaat uit het team Omgevingstoezicht, Stadstoezicht, Juristen, Strategie en ondersteuning, Wijkcoördinatoren en Openbare Orde en Veiligheid.

Er werken ongeveer zestig mensen. Als Sr. Milieutoezichthouder maak je deel uit van het team Omgevingstoezicht.

Opdracht
Als Milieutoezichthouder werk je binnen een team en overleg je met je eigen teamleden, andere collega’s en externe partijen (bijv. de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD).

De volgende taken worden door de milieutoezichthouders uitgevoerd:

 • je beoordeelt bedrijfssituaties, adviseert en spreekt ondernemers aan op milieumaatregelen;
 • je onderzoekt geur- en geluidsklachten;
 • je handelt klachten en meldingen af van bewoners en bedrijven;
 • je verstrekt advies aan andere afdelingen bijvoorbeeld in kader van drank en horecawet of voor een exploitatievergunning;
 • indien er aanleiding voor is, maak je onderdeel uit van een interdisciplinair team en onderzoek je een situatie samen met andere disciplines zoals politie, belastingdienst en brandweer;
 • indien nodig treed je handhavend op.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Uiterlijk beschikbaar per 1 januari 2021;

Gunningscriteria

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als toezichthouder milieu binnen een gemeentelijke instelling;
 • Aantoonbare kennis van Squit;
 • Uiterlijk beschikbaar per 15 december 2020;
 • Een maximaal uurtarief van € 72,- exclusief btw en inclusief reiskosten woon- werkverkeer

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • je kunt veiligheidsrisico’s goed inschatten
 • je hebt een klantgerichte en slagvaardige instelling
 • je durft initiatief te nemen
 • je hebt een open en verbindende instelling en kunt goed samenwerken

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 2 december 2020 van 13.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 1 december 2020 bericht.

Overige informatie

 • De aanbestedende dienst kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.