• darkblurbg

Toezichthouder Wabo RIE4 regio Groningen VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Toezichthouder Wabo RIE4 regio Groningen voor 36 uur per week t/m 31-12-2021. Er is een optie op verlenging van 2 maal 12 maanden. Regio: Groningen. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 27 september 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De Omgevingsdienst Groningen verzorgt de uitvoering van vergunningverlening- , toezicht- en handhavingstaken op het gebied van milieu, bouwen en wonen in opdracht van de Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Waar het gaat om de veiligheid rondom risicovolle bedrijven zoals de grote chemiebedrijven, is de Omgevingsdienst eindverantwoordelijk voor de vergunningverlening en toezicht en handhaving in Noord-Nederland (Drenthe, Friesland en Groningen).

Opdracht
De activiteiten behorende bij de functie zijn:

 • Opstellen en uitvoeren van:
  1. risicoanalyse op bedrijfsniveau
  2. bedrijfsspecifiek toezichtsplan met risico’s, beoordelingspunten en bijbehorende toezichtmethode en frequentie.
 • Administratief toezicht houden op basis van openbare en bedrijfsspecifieke documenten (inclusief het beoordelen van rapporten die naar aanleiding van de vergunning moeten worden ingediend, bijv. NRB toets).
 • Voorbereiden en uitvoeren van controles ter plaatse op basis van vergunningvoorschriften, rechtstreekse verboden, meldingen en/of de eisen uit het Activiteitenbesluit (of de gelijkwaardige voorzieningen).
 • Bevindingen rapporteren, overtredingen melden, optreden en ambtelijke vooraankondiging maken. Opstellen bezoekverslag/brief.
 • Handhaven bij (opnieuw) geconstateerde overtredingen conform sanctiestrategie.
 • Behandelen ongewone voorvallen, klachten, meldingen en verzoeken tot handhaven. (door alle klassen inrichtingen)
 • Tijdig signaleren welke specialisten en/of juristen moeten worden ingeschakeld en hun bijdragen op relevantie, toepasbaarheid en benodigde diepgang beoordelen.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als toezichthouder voor inrichtingen met gevaarlijke stoffen;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)

 • Een afgeronde opleiding HTS Chemische Technologie of Proceskunde of Van Hall milieukunde met als richting Techniek met aanvullende modules Chemische en/of Procestechnologie (35 punten);
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als toezichthouder (40 punten);
 • Aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke instantie (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Omgevingsbewustzijn en klantgerichtheid;
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Overige interim / freelance / zzp opdrachten week 38     Geld verdienen met een tip