• darkblurbg

Zorgcoach Nieuwkomers VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Zorgcoach Nieuwkomers voor 32 uur per week voor de duur van 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 6 maanden. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 15 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug biedt een vangnet voor de inwoners van de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist die tijdelijk niet of onvoldoende in hun inkomen kunnen voorzien. Wij begeleiden hen zo snel mogelijk naar betaald werk of een andere participatie. Een uitdagende taak. Het succes van onze organisatie hangt af van de resultaten die wij behalen in de uitstroom van cliënten, het beperken van de instroom en de kwaliteit waarmee wij bestaande cliënten begeleiding bieden.

Onze medewerkers maken het verschil. Voor onze cliënten en voor onze organisatie! De inzet van elke medewerker is van belang. In een uitdagende omgeving zijn zij de professionals die samenwerken, elkaar steunen en van elkaar leren. Samen bouwen we zo aan een organisatie waar we trots op zijn!

Opdracht
Als Zorgcoach begeleid je klanten met een vluchtachtergrond die door een mix van problemen niet actief (kunnen) worden of aan het werk gaan. Er kunnen diverse belemmeringen spelen die aanvankelijk niet zichtbaar zijn. Te denken valt aan een problematische gezinssituatie met geldzorgen, zorgen om kinderen, traditionele man / vrouw verhoudingen, huiselijk geweld of psychische en / of lichamelijke klachten en taal- en cultuurbelemmeringen die bovenstaande problemen versterken.

Je begeleidt deze klanten op verzoek van de Regisseur Werk. Het doel van de begeleiding is goed zicht te krijgen op de onderliggende problematiek, zodat de Regisseur een goed plan van aanpak kan maken. Je wint het vertrouwen van de klant, diept zijn / haar situatie uit en stelt vast wat de klant in de weg staat stappen te zetten. Vervolgens bedenk je oplossingen om belemmeringen weg te nemen en adviseert hierover de Regisseur. Op verzoek van de Regisseur schakel je eventueel partijen in om de belemmeringen weg te nemen. Je motiveert, stimuleert en steunt de klant, maar stelt ook eisen als het gaat om nakomen van afspraken. Indien je de meerwaarde van ziet vorm je groepjes van klanten die elkaar kunnen versterken onder jouw begeleiding. En / of werk je samen met een taalcoach.

Belangrijk is dat je in de goede balans tussen stevigheid en warmte te werk gaat en plezier en enthousiasme uitstraalt.  

Je maakt deel uit van Team Nieuwe Inwoners.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Uurtarief maximaal € 50,- exclusief BTW en inclusief reiskosten woon – werk;
 • Aantoonbare werkervaring met de doelgroep nieuwkomers;
 • Aantoonbare werkervaring met de uitvoering van de Participatiewet in de afgelopen 5 jaar bij een gemeentelijke instelling;
 • Aantoonbare werkervaring in samenwerking met ketenpartners (een of meer) van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Zeist.

Gunningscriteria

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het begeleiden van klanten uit de Participatiewet;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met nieuwkomers;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met GWS / Suite;
 • Arabisch sprekend.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Luisteren
 • Coachen
 • Oordeelsvorming
 • Sociaal vaardig en goede contactuele eigenschappen
 • Adviseren
 • Netwerken

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 18 december 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk donderdag 17 december 2020 bericht.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.