Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

ZZP roostermaker onderwijs

 • Home
 • ZZP roostermaker onderwijs

ZZP roostermaker onderwijs

Kies uit zeer ervaren en beschikbare ZZP roostermakers onderwijs:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare ZZP roostermakers onderwijs
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Meer informatie over onze dienstverlening? Bekijk hier onze bedrijfsanimatie video


Taken Roostermaker

De taken die een roostermaker in het onderwijs (onderwijsplanner) heeft kunnen soms onderling verschillen. Het is over het algemeen een lastige puzzel, omdat een heel aantal parameters een lesrooster kan beïnvloeden. Denk daarbij aan de beschikbaarheid van de docenten zelf, de eventuele reistijd tussen verschillende locaties van de onderwijsinstelling, tussenuren, de faciliteiten (denk aan scheikunde) en capaciteiten van de leslokalen, het aantal studenten zelf en nog veel meer. In basis zijn er drie hoofdparameters: de docenten, de leerlingen en de klaslokalen.

Over het algemeen zijn onderstaande taken van toepassing:

 • Het opstellen van een basis lesrooster voor een langere periode waarbij met verschillende factoren rekening gehouden wordt;
 • Het verwerken van dagelijkse wijzigingen ten opzichte van het basisrooster. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen omdat een docent ziek is of in geval van een excursie;
 • Communiceren van de roosterwijzigingen aan de leerlingen en de docenten, waarbij zoveel mogelijk voorkomen moet worden dat er lessen uitvallen;
 • Opstellen van andere roosters, vervangingsroosters, excursieroosters, tentamenroosters, vergaderschema's, stageperiodes leerlingen, enz;
 • Eventuele knelpunten in de roosterplanning voorleggen aan de directie en daarbij mogelijke oplossingen aandragen;
 • Verwerken van suggesties, opmerkingen, klachten, verbeteringen van leerlingen en docenten;
 • Samenwerken met andere collega's, zoals collega docenten, ict-medewerkers, conciërges, decanen, directeuren, HRM / P&O-medewerkers en administratief medewerkers;
 • Organiseren dat de juiste lesmaterialen aanwezig zijn;
 • Vastleggen van algemene gegevens;
 • Verzamelen van informatie over onderwijs, de inzetbaarheid van de docenten, beschikbare onderwijsruimten, inrichting aantallen klassen / groepen;
 • Het inventariseren van roosterwensen en deze omzetten naar een rooster;
 • Ondersteunen van het management in het formatieproces.

Roostermakers komen niet alleen in het onderwijs voor (middelbare scholen, ROC's, hogescholen en universiteiten). Ook in de zorg, in de transportwereld, in de logistiek zijn roostermakers een belangrijke schakel in de dagelijkse planning. Ze worden ook wel roosterconsultants genoemd of planners. In het bedrijfsleven wordt een roostermaker meestal een planner of personeelsplanner genoemd.

Onze roosterspecialisten hebben veel ervaring in het voortgezet onderwijs (VO) en hoger onderwijs. Hun kennisgebieden zijn:

 • Roosteren met Zermelo, Xedule en Untis.
 • Formatiebeheer in Foleta (met keuzevak) en Zermelo.
 • Onderwijsadministratie in Magister en Somtoday.

Competenties Roostermaker

 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • Scherp oog voor detail, overzicht behouden
 • Plannen en organiseren
 • Analytisch
 • Flexibiliteit
 • Creativiteit
 • Goed kunnen samenwerken
 • Technische kennis (digitale lesroosters)

Ik zoek een roostermaker    Ik ben een roostermaker