Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Tarieven

Img Procent

Transparant voor opdrachtgever en zelfstandig professional


De gemiddelde marge van alle interim bemiddelingsbureaus in Nederland ligt iets boven de 20% (bron). U betaalt bij ons bijna de helft minder.

Bureau Ad Interim is uitermate transparant in haar tarieven. Als Bureau Ad Interim een interimmer, freelancer of ZZP-professional voor u bemiddeld heeft (hierna professional genoemd) dan weet zowel de opdrachtgever als de zelfstandig professional welke bemiddelingstarieven gelden. De bemiddelingsfee wordt alleen aan de opdrachtgever en niet aan de professional in rekening gebracht.

Wij brengen geen kosten in rekening als de juiste kandidaat niet via Bureau Ad Interim wordt gevonden. No match no pay!

12,5%

Ons tarief

20%

Concurrenten

Tarief zelfstandig professional

Het tarief dat de zelfstandig professional aan de opdrachtgever van Bureau Ad Interim in rekening brengt hangt van meerdere factoren af. Denk daarbij aan de inhoud en de moeilijkheidsgraad van de opdracht, de ervaring van de professional, het aantal uren per week, de duur van de opdracht, de eventuele reisafstand voor de professional, etc.

Als wij een professional voordragen voor een concrete opdracht dan gaan wij als interim bemiddelingsbureau altijd in overleg met de professional over zijn of haar uurtarief. Wij willen namelijk een marktconform, goed te onderbouwen, tarief. Onze professionals staan allemaal ingeschreven als zelfstandig ondernemer bij de KvK.

De bemiddelingsfee wordt alleen aan de opdrachtgever en niet aan de professional in rekening gebracht.

Img Keuze Bureau Ad Interim
Img Tarieven

Transparante bemiddelingsfee Bureau Ad Interim

Uiteraard maakt Bureau Ad Interim ook allerlei kosten. Deze kosten worden gedekt door onze bemiddelingsfee. De laatste jaren staan de bemiddelingsmarges onder druk. De gemiddelde marge van interim bureaus ligt iets boven de 20% (2019), waar deze een aantal jaren geleden nog ongeveer 30% bedroeg. Dit blijkt uit een onderzoek van ZiPconomy in opdracht van en in samenwerking met ABN AMRO.

Bureau Ad Interim hanteert voor de bemiddeling een bemiddelingsfee. Hiermee dekken wij al onze bureaukosten. Onze bemiddelingsfee bedraagt 12,5% van het uurtarief van de zelfstandig professional, waarbij wij € 12,50 per uur als maximum tarief hanteren (zie voorbeeldberekening 4).

Wij zijn ervan overtuigd dat wij goede professionals aanbieden ondanks dat onze bemiddelingsfee een stuk lager is dan het gemiddelde bemiddelingstarief in Nederland. Naast onze vaste kosten hebben wij in deze bemiddelingsfee ook ruimte ingebouwd om te kunnen blijven investeren in nieuwe producten en diensten.

U betaalt bij ons dus bijna de helft minder ten opzichte van het gemiddelde (12,5% in plaats van 20,2%) en uitsluitend over de gewerkte uren van de zelfstandige professional(s).

De bemiddelingsfee wordt alleen aan de opdrachtgever en niet aan de professional in rekening gebracht.


Voorbeeld berekening 1 - Interim manager VO (Voortgezet Onderwijs)

Bureau Ad Interim heeft voor een VO instelling bemiddeld inzake een interim manager voor 16 uur per week gedurende een heel schooljaar (40 declarabele weken). De interim manager staat bij de KvK als zelfstandig ondernemer ingeschreven en vraagt zelf een uurtarief van € 80,-

De bemiddelingsfee welke Bureau Ad Interim aan de VO instelling in rekening brengt is dan € 80 x 12,5% = € 10,00 *)


Voorbeeld berekening 2 - Werkvoorbereider bouw op ZZP basis

Bureau Ad Interim heeft voor een bouwbedrijf bemiddeld inzake een werkvoorbereider die voor 40 uur per week gedurende 3 maanden (13 weken) het team van werkvoorbereiders komt versterken. Deze werkvoorbereider staat bij de KvK ingeschreven als zelfstandig ondernemer en vraagt zelf een uurtarief van € 50,-

De bemiddelingsfee welke Bureau Ad Interim aan het bouwbedrijf in rekening brengt is dan € 50 x 12,5% = € 6,25. *)


Voorbeeld berekening 3 - Zorgprofessional op Freelance basis

Bureau Ad Interim heeft voor een zorginstelling bemiddeld inzake een zorgprofessional die voor 20 uur per week gedurende 6 maanden ingezet wordt. Deze zorgprofessional staat bij de KvK ingeschreven als zelfstandig ondernemer en hanteert zelf een uurtarief van € 30,00.

De bemiddelingsfee is in dit voorbeeld 12,5% van € 30,-. Dat is € 3,75 per uur. *) Zorgprofessionals zijn vaak vrijgesteld van btw. Bron

Het bemiddelingstarief van Bureau Ad Interim is in dit geval wel btw belast. Voor meer informatie neemt u gerust contact met ons op zodat we de mogelijkheden met u kunnen bespreken.


Voorbeeld berekening 4 - Interim bestuurder

Bureau Ad Interim heeft voor een organisatie bemiddeld inzake een interim bestuurder. Deze professional is ook als zelfstandig ondernemer ingeschreven bij de KvK en hanteert zelf een uurtarief van € 115,-.

Bureau Ad Interim brengt over dit bedrag normaliter 12,5% aan bemiddelingsfee in rekening, oftewel € 14,38 per uur. *) Wij maximeren onze bemiddelingsfee op € 12,50 per uur. In dit voorbeeld (en ook bij hogere tarieven) hanteren we dus een maximale bemiddelingsfee van € 12,50 per uur.


*) Alle bedragen zijn exclusief btw. Reiskosten zijn vaak additioneel of zijn onderdeel van het uurtarief. Dit is per opdracht verschillend. Alleen daadwerkelijk gewerkte uren worden gefactureerd gedurende de gehele periode dat de zelfstandig professional voor de klant van Bureau Ad Interim werkt.