Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Competenties betekenis

  • Home
  • Competenties betekenis

Competenties betekenis

Een competentie is de combinatie van waarneembare en meetbare kennis, vaardigheden, capaciteiten en persoonlijke attributen die bijdragen aan verbeterde prestaties van een medewerker en uiteindelijk resulteren in organisatorisch succes. Om competenties te begrijpen, is het belangrijk om de verschillende componenten van competenties te definiëren.

  • Kennis is de kennis van feiten, waarheden en principes die zijn opgedaan door middel van formele training en / of ervaring. Het toepassen en delen van iemands kennisbasis is van cruciaal belang voor individueel en organisatorisch succes.
  • Een vaardigheid is een ontwikkelde vaardigheid of behendigheid in mentale handelingen of processen die vaak wordt verkregen middel van gespecialiseerde training; de uitvoering van deze vaardigheden resulteert in succesvolle prestaties.
  • Het vermogen is het vermogen of de aanleg om fysieke of mentale activiteiten uit te voeren die vaak verband houden met een bepaald beroep of vak, zoals computerprogrammering, loodgieterswerk, calculaties, enzovoort.
  • Individuele attributen zijn eigenschappen, kwaliteiten of kenmerken van individuen die iemands unieke persoonlijke kleur weerspiegelen. Individuele eigenschappen worden gezien als genetisch ontwikkeld of verkregen uit iemands opgedane levenservaringen.
  • Hoewel persoonlijke kenmerken de meest subjectieve componenten zijn, koppelt een groeiend, aanzienlijk aantal onderzoeken specifieke persoonlijkheidskenmerken aan succesvolle individuele en organisatorische prestaties.
  • Het individueel erkennen en belonen van elk van deze bronnen van expertise vormt een sterke basis voor individuele prestatiebetrokkenheid.

Competentiebeschrijvingen zijn bedoeld om te worden afgestemd op individuele functies. Functie specifieke competenties kunnen het best bepaald worden door middel van een functieanalyseproces.

Overzicht van competenties

Hieronder staan een aantal competenties met voorbeelden van de dagelijkse praktijk. In de vacatures worden altijd competenties aangegeven. Deze lijst is als naslagwerk te gebruiken.

Ik wil weten wat mijn sterke kanten en wat mijn valkuilen zijn